Szakok, képzések

 
A Zeneművészeti Intézethez tartozó tanszékek
 
     Szóló hangszerek Tanszék
     Prof. Dr. Vas Bence, egyetemi tanár
     
    A tanszéket 2007-ben alapítottuk a Zongora–Orgona, a Magánének és a Vonós–Gitár Tanszék gitáros szakirányának összevonásával. A tanszék bár szervezetileg egy egységben működik, mégis részben önálló életet él és önállóan tevékenykedik. A graduális képzés szerves részét képezik az előírt követelmények teljesítése mellett a rendszeresen megrendezésre kerülő mesterkurzusok.Másik jelentős tanszéki program, hogy immár ötödik alkalommal a tavaszi szemeszterben egy-egy teljes operát állítunk színre énekes hallgatóinkkal és szimfonikusm zenekarunkkal.
     
     
     Vonós hangszerek Tanszék
     Dr. Pólus László, adjunktus
     
     
     Fafúvós hangszerek Tanszék
     Dr. Arnóth Zoltán, adjunktus
     
    A tanszéken az oktatás középpontjában a tanárképzés áll. A tanári diploma megszerzése után jellemzően a régió zeneiskoláiban helyezkednek el a fiatal tanárok. A dinamikusan fejlődő alapfokú zeneoktatásban egyre több fafúvóst nevelnek a nagy fúvós hagyományokkalrendelkező térség számára. A különböző fúvószenekarok, népzenei együttesek szinte korlátlanul fogadják a jól képzett amatőr zenészeket.A tanszéken a tanárképzés mellett a zenekari zenélésre is készülnek a hallgatók. A városi zenekar fafúvós szólamainak többségében a tanszéken nevelkedett művészek játszanak. Napjainkban kiváló lehetőséget kínál az ún. Pannon Program. Ennek keretében a hallgatók professzionális közegben és légkörben, testközelből leshetik el a zenekari zenélés fogásait. Az elmúlt évtizedekben a tanszék több hallgatója is külföldön folytatta tanulmányait.
     
     
    Rézfúvós- és ütőhangszerek Tanszék
    Dr. Bazsinka József, adjunktus
     
    A Rézfúvó és Ütőhangszerek Tanszék önálló tanszékként 1986 óta működik. Tanszékünk legnagyobb vonzereje művészeink, tanáraink kiválósága, akik hagyományaink szerint az ország legkiválóbb zenekarainak hangszeres művészei. Sokan közülük magas állami kitüntetések birtokosai, hírül adva az itt folyó szakmai munka minőségét is. Hallgatóink száma magas, valamennyi diákunk a szakmájában dolgozik zenekari művészként vagy zenetanárként, itthon és külföldön.
     
     
  Zenei Elméleti és Kórus Tanszék
    Prof. Dr. Lakner Tamás, ny. egyetemi tanár  
     
    Zenei Elméleti és Kórus Tanszék végzi az iskolai ún. ének-zene tanárképzés szakmai irányítását, de lefedi a hangszeres képzés szolfézs–zeneelmélet (analízis, zeneszerzési gyakorlatok, ellenpont stb.) oktatását is. Az ének-zene tanárképzés folyamatos működése biztosított volt osztott és osztatlan formában is. A zeneismeret osztott és osztatlan (ének-zenével párosítva) képzése rendkívüli lehetőséget nyújt azoknak a hallgatóknak, akik a középfokon megszerzett magas színvonalú tudásukat elmélyült zeneelméleti, de ugyanakkor széleskörű gyakorlati ismeretekkel <;szeretnék kiegészíteni. Mindez illeszkedik a Zeneművészeti Intézetben folyó művészképzés szempontjaihoz.
     
     
  Kamarazenei Kabinet
    Dr. Holics László András, tanársegéd 
     
     
  Magánének és zenekari tanszék
    Kocsár Balázs, egyetemi docens
     
    Több átalakulás eredményeként született meg az önálló tanszék, melynek létrejöttét elsősorban a zenekari élet megújításának intézeti stratégiai célja indokolta. A zenekarim éves program megvalósítása pedig több tanszék egymás közötti és feletti egyeztetését igényli. Célunk, hogy hallgatóink a zenekari élet olyan mértékű és formájú kihívásaival találkozzanak intézetünkben, melyek alapvetően felkészítik őket a tanulmányaik után rájuk váró professzionális zenekari munkára és életre. A szólampróbák, a zenekari szólamismeret, a lapról olvasás, a próbák, a hangversenyekre való felkészülés összessége meghatározza intézetünk hétköznapjait.
     
     Zeneelmélet tanszék
     Dr. Szabó Dániel adjunktus