kiállítás

GÁSPÁR György "Gép" című kiállítása Budapesten

tartalompontok: 

GÁSPÁR György "Gép" című egyéni kiállítása a Viltin Galériában (Badapest).
Megnyitó: 2022. Október 19.  szerda, 19-21 h
Megnyitja: Petrányi Zsolt, művészettörténész
Video: Biró Dávid

 

Adás ideje: 
2022. október 19
Főoldali karika felirata: 
videó

A Tervezőgrafika Szak első tíz évének reprospektív kiállítása. Megnyitó: 2022. november 11., 18:00, Nádor Galéria. Beszédet mondott: Prof. Gerendy Jenő, volt tanszékvezető, dékánhelyettes és Bőhm Gergely, tanszékvezető.

Fotó:: 
Horváth Gábor

GraphicPécs 2022 fesztiválmegnyitó

tartalompontok: 

A GraphicPécs 2022, az első nemzetközi grafikai fesztivál a Pécsi Galéria korábbi Plakátok/Posters című nemzetközi plakátkiállításainak hagyományát folytatja, a kétéves ciklusokban megrendezendő tematikus fesztiválokkal, amelynek első rendezvényén a plakátoké és tervezőgrafikai műfajként kevéssé ismert mozgó animációké (filmfőcímeké, televíziós inzerteké) a főszerep.
A fesztiválon 50 ország ismert tervezőgrafikusainak munkái mellett 5 külföldi és 5 magyar egyetem grafikaszakos hallgatóinak munkáival is megismerkedhetnek az érdeklődők. Nem is beszélve a PTE MK immáron 10 éves tervezőgrafikus képzésének bemutatkozásáról. A Fesztivál megnyitójára 2022. 11. 10-én, 18.00-kor került sor a m21 Galériában (Zsolnay Negyed, Pécs Major u. 21). A Pannon Televízió összeállítása.

 

Adás ideje: 
2022. november 16
Főoldali karika felirata: 
videó

"Nyomorom gyomokban" - Zsigrai Eszter festőművész-hallgató kiállítása (videó)

tartalompontok: 

"Nyomorom gyomokban" - Zsigrai Eszter festőművész-hallgató kiállítása.

2022. november 8., 18:00, Rácz Aladár Közösségi Ház (7621 Pécs, József u. 4.)

Megnyitót mondott: Nemes Csaba, festőművész

A felvételt Szalóki László készítette.

 

Adás ideje: 
2022. november 08
Főoldali karika felirata: 
video

"Diverzitás" kiállítás a Nádor Galériában (videó)

tartalompontok: 

Milyen tárgyakat képzelnek el napi használatra, vagy éppen díszítésre az otthonokba a pécsi formatervezős egyetemi hallgatók? Mit gondolnak a divatról, ruhákról? Ez is kiderül a Művészeti Kar tárgyalkotás szakos hallgatóinak kiállításából. A Nádor Galériában láthatók a megálmodott tárgyak, ahol "Diverzitás" címen nyílt tárlat a munkákból 2022. október 7., 18 órakor. A Pannon Televízió tudósítása.

Adás ideje: 
2022. október 08
Főoldali karika felirata: 
videó

"Szárnyas idő" – Nagy Márta keramikusművész kiállítása a Pécsi Galériában

tartalompontok: 

A Pécsi Galéria teljes terét betöltő, nagyméretű kerámiainstallációk lesznek láthatók Nagy Márta keramikus, porcelántervező iparművész, a PTE MK professzor emeritájának kiállításán. A 2022. április 21-én nyíló tárlat az időt helyezi fókuszába, címe: Szárnyas idő.

„Az idő néha lassan és lágyan, máskor gyorsan és durván száll – megállíthatatlanul. Olykor simogat, máskor megsebez. És mi legjobban tesszük, ha mindezt elfogadjuk, megértjük és átérezzük a létezésünk megismételhetetlen egyszeriségének gyönyörűségét.” – Nagy Márta keramikusművész kiállítását a gondolatok és tárgyak szimbiózisa, a tárgyak költészete jellemzi.

A művész három nagyméretű installációja és több kisebb, de egységes témát feldolgozó kerámiaalkotása látható a Pécsi Galériában május 22-ig. A kiállítás hűen tükrözi Nagy Márta attitűdjét, ahogyan képes nagy terekben, formákban gondolkodni. A galéria összes falát igénybe vevő, az élet különféle stációinak megjelenését, körforgását és örök visszatérését bemutató munka eddig csak Budapesten volt látható. Emellett a pécsi közönség láthatja először a legújabb plasztikákat, amelyek az egyén és a környezet, az egyén és a másik ember kapcsolatát dolgozzák fel.

A kiállítótérben látható installációk reflektálnak az elmúlt két év nehéz időszakára, de éppúgy szólnak az emberi lét állomásairól, közelítésekről és távolodásokról, találkozásokról és elválásokról, önmagunk megismeréséről, egyszóval az életről, a jelenlétről térben és időben.

A kiállítás április 21-én 18 órakor nyílik a Pécsi Galériában és május 22-ig tekinthető meg.

 

Adás ideje: 
2022. április 21
Főoldali karika felirata: 
kiállítás

"Pécs, a mi városunk" - képzőművészeti kiállítás

tartalompontok: 

"Pécs, a mi városunk" - képzőművészeti kiállítás a Rácz Aladár Közösségi Házban. A kiállításon pécsi alkotók, köztük több, a Művészeti Karon végzett egykori hallgató munkái láthatók. Megnyitó: 2022. szeptember 2., 17:00, Megnyitót mondott: Dr. Hegyi Csaba, festőművész, a PTE MK dékánhelyettese

 

Adás ideje: 
2022. szeptember 02

"Összeszőve" - MK-s hallgatók kiállítása (video)

tartalompontok: 

Három Mk-s festőművész hallgató (Kósa Doroti Zsaklin, Nagy Éda Csenge és Zsigrai Eszter) kiállítását láthatta a közönség Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyed Kemence Galériájában 2022. február 10-én, 17:00 órakor. A különböző évfolyamon tanuló fiatalok lehetőséget kaptak a PTE Művészeti Karától, hogy bemutassák alkotásaikat, mennyire fejlődtek tanulmányi éveik során. A tárlat az iparművészet (textilművészet) és a képzőművészet (festészet) közötti éles határvonal, illetve a természetes és a mesterséges dolgok egymáshoz való viszonyulását körüljárva bontakozik ki. A kiállítást Pápay Kornélia textilrestaurátor, a Janus Pannonius Múzeum munkatársa nyitotta meg. Zenei közreműködő: Tóth Barnabás másodéves elektronikus zenész hallgató (PTE MK EZMBA).

 

Adás ideje: 
2022. március 10
Főoldali karika felirata: 
video

"Gép" - Gáspár György kiállítása a Viltin Galériában

 

A VILTIN Galéria sok szeretettel vár mindenkit GÁSPÁR György, Gép című egyéni kiállítására.
Megnyitó| 2022. Október 19. | szerda | 19-21 h
Megnyitja: Petrányi Zsolt, művészettörténész
A kiállítás megtekinthető | 2022. November 26. | szombat | 17H
---
VILTIN gallery is delighted to welcome you to the opening of Machine, the solo exhibition of György GÁSPÁR.
Opening| 19th October 2022 | Wednesday | 7-9 pm
Opening speech: Zsolt Petrányi, art historian
On view till | 26th November 2022 | Saturday | 5 pm


A VILTIN Galéria örömmel mutatja be GÁSPÁR György legújabb műveit Gép című, második egyéni kiállításán.
Absztrakt és transzparens, strukturális, mégis festői attitűd jellemzi GÁSPÁR György munkáit, aki az üveg médiumán át közelít képzőművészeti előképekhez, diskurzusokhoz, s az építészet és szobrászat mezsgyéjén egyensúlyozva hozza létre többdimenziós alkotásait. Üvegszobrai geometrikus elemekből építkeznek: az absztrakció és dekonstruktivizmus hagyományát felhasználva komponálja munkáit, melyek egyszerre tekinthetők kétdimenziós táblaképnek és háromdimenziós térbeli objektnek. Az egymásra helyezett üvegrétegek által kibontakozó kompozíciók geometriai alapelemekre épülnek, s több dimenzió együttes láttatásával működnek. Lírai színvilág és kontrasztos mély tónusok egyaránt jellemzik a manuális szerkesztésű műveket.

Míg korábbi szobraira a rétegenként kibomló architektonikus építkezés volt jellemző, legutóbbi munkái a belső struktúra irányába mozdultak. A zárt egységen belül létrejött organikus szerkezetek a formákon belül zajló működési mechanizmusra irányítják figyelmünket. GÁSPÁR a dekonstrukció elveit szem előtt tartva továbbra is egy geometrkus absztrakt vizuális nyelvvel apellál, mégis közelebb került a figurális ábrázolásokhoz. Némileg eltávolodva az építészeti formáktól, struktúráktól, a minket körülvevő világ működésének rendszere foglalkoztatja, mesterségesen felépített szerkezeteiben a mechanizmus, mozgás és az ipari berendezések esztétikája lényegül át. A kibillenő derékszögeket felváltják a körök és az azokat összekötő egyenesek, új formavilág felé terelve a nézőt és alkotót. Hol egy fotogramok vizualitását idéző röntgenszerű kép bontakozik ki a már jól ismert geometrizált alakzatokon keresztül, hol pedig a formák, vonalak változnak át absztrahált erővonalakká GÁSPÁR térkonstrukcióiban.
Legújabb alkotásainak szerkezeti struktúráját kevésbé a térillúzió, mintsem a festőibb átmenetek jellemzik. A munkáira jellemző fény-árnyék játék felerősödik, s a feszültségpontokra helyeződik. A geometrikus elemek továbbra is jelen vannak, de a belső szerkezet működése, az antropomorf és organizáló egységek vizualitása dominál. Moholy-Nagy fénykinetikája vagy Naum Gabo konstruktivista kísérleteinek hatása tagadhatatlan

GÁSPÁR legújabb munkáinak témaválasztásában, szemléletében és a mechanikus világkép felé fordulás gesztusában, de üvegplasztikáit kevésbé térbeli, mint időbeli rétegzettség jellemzi. Alkotásaiban szimplifikált rendszerek egy kimerevített pillanatát láthatjuk. Az elmozduló, mégis egyensúlyi állapotban lévő egységek, síkok egymással összefüggésben, egyszersmind mozgásban vannak, s általuk leszünk tanúi és részesei a világ látható és megismerhető rendszere vizuális leképezésének.


GÁSPÁR György (1976, Pécs) 2003-ban diplomázott a Magyar Iparművészeti Egyetem szilikát szakán, 2002-ben egy szemesztert töltött Dániában, a Designskolen Kolding-ban. 2013 és 2016 között a Pécsi Tudományegyetem szobrász DLA képzésén vett részt. 2005-től a Magyar Iparművészeti Egyetem Szilikát Tanszékén tanársegéd, majd 2010-től adjunktus, tanszékvezető-helyettes. 2019-től a Pécsi Tudományegyetem Design és Médiaművészeti Intézet Formatervezés Tanszékének adjunktusa. A hazai és nemzetközi csoportos kiállítások mellett a Ferenczy Noémi-díjas művész munkáiból Párizsban és Berlinben is többször rendeztek egyéni kiállítást. Művei számos hazai és nemzetközi magángyűjtemény mellett többek között megtalálhatók a Magyar Nemzeti Bank kortárs gyűjteményében, a Magyar Iparművészeti Múzeumban és a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban, valamint a mudac Lousanne (CH), Corning Museum of Glass (US) és az Ernsting Stiftung - Glasmuseum Lette (DE) kollekciójában.

 

FB: https://www.facebook.com/events/881462552741361

Finisszázs: https://www.facebook.com/events/705314840763928

Esemény dátum: 
2022. október 19. 19:002022. november 29. 19:00
Főoldali karika felirata: 
kiállítás

A Formatervezés tanszék kiállításának megnyitója a pécsi Design Héten. A kiállítást megnyitotta prof. Fusz György egyetemi tanár, köszöntőt mondott Szili Katalin az UQA alapítvány kurátora.

Megnyitó: 2022. október 7., 18:00, Nádor Galéria

Fotó:: 
Horváth Gábor

Oldalak

Feliratkozás RSS - kiállítás csatornájára