Tárgyalkotás MA

 
Tárgyalkotás MA
 
     
        Diplomamunkák
 

A Tárgyalkotás Ma oktatási programja arra törekszik, hogy a tárgykultúrát, formáló erővel befolyásolni képes tárgyalkotó művészeket képezzen. Az innovatív tárgyalkotó elképzelések megvalósításában kiemelt szerepet játszanak a művészi és tervezői szándékkal létrehozott kézműves tárgyak, amelyekhez anyagkísérletek, gyakorlati műhelymunka és korszerű digitális modellezési módszerek társulnak. Elsődleges célunk olyan tárgytervező, tárgyalkotó művészek képzése, akik fenntartható technológiákat alkalmaznak és ajánlanak, a tárgyi világot és az alkotott környezetet innovatív módon befolyásolják. Szakmai munkájukkal az üzleti szféra, a gazdasági szereplők, a társadalom széles rétegeinek ízlését pozitívan befolyásolják és ösztönzik a tudatos vásárlást.
A tananyag összeállításában arra törekedtünk, hogy az elméleti, szakmai elméleti, kutatás módszertan és komplex tárgyalkotás továbbá az integrált digitális technológiák tárgyköreit ötvöző képzésben a hallgatóink egyként mélyüljenek el a szakterületük vonzó történetiségében és digitális kultúránk technológiáinak komplexitásában.
Oktatásunkat a mesterek és tanítványok között megvalósuló közvetlen kommunikáció jellemzi a szakmai elméleti, és a gyakorlati ismeretek átadásában is.
Tudatában vagyunk annak, hogy a művészet ökológiai lábnyoma a humán tevékenységek között szinte a legalacsonyabb és ez a tárgyalkotást is kötelezi a tudatos ökologikus magatartás kompromisszumok nélküli etikai normáinak kialakítására. Kerámia, textil, fémműves, üveg, beton műhelyeink mellett a PTE 3D nyomtatási és vizualizációs központ ad lehetőséget a céljaink megvalósítására. A digitális tervezés és modellezés legkorszerűbb technikai eszköztárával rendelkező kutató központtal együttműködve, hallgatóink az elérhető legkorszerűbb módszereket megismerve készülhetnek fel azokra a kihívásokra, amelyek a képzés lezárása után sikeres érvényesülésüket a hazai és nemzetközi megmérettetésben biztosítják.

 

     
         

Intézetünk az elmúlt öt évben intenzív fejlesztéseket valósított meg. Három új műhely került kialakításra korszerű felszereltséggel, gépekkel infrastruktúrával. Tradicionálisan jelenlévő kerámia szakunk mellett üveg és fém műhelyek alakultak, továbbá korszerű varroda és kárpitműhely gazdagítja a DMI infrastruktúráját. Így mindazon kézműves területeket, amelyeket az alap képzésben az oktatásunkba bevontunk a Tárgyalkotás MA képzés során egy tágabb kontextusban, szélesebb tervezői horizonton, gazdagabb művészi spektrumban tudjuk tovább fejleszteni. A specializációk határait szabadon átjárhatóan kezeljük, projektekben gondolkodunk egyedi megoldásokat fejlesztünk. Terveink szerint bővítjük és fejlesztjük az egyes alkotóműhelyek közötti kooperációt és integrációs törekvéseket. Ebben a szándékunkban az országos léptékben is egyedül álló módon kedvező körülményeket teremt a Képzőművészeti Intézeten belül a Szobrászművész szakon működő fém és fa műhely, továbbá a Műszaki és Informatikai Kar együttműködése. A különféle műhelyek integrációs projektjein túlmenően figyelembe vesszük az egyre táguló belsőépítészeti igényeket ugyanúgy, mint a tárgyalkotás területén felmerülő eltérő kulturális vagy szociális problémákat.
Hasonlóan a a Képzőművészeti Intézet tanári karának megerősítő jelenlétéhez a Tárgyalkotás szak az Orvostudományi Karral is folytat együttműködéseket például fizikoterápiás eszközök, a betegápolás területéről érkező megkeresések vagy az idősgondozás tárgyi feltételeinek, körülményeinek javítását szolgáló projektekben. A DMI kiemelten keresi a gyermek, ifjúsági vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeit befolyásoló, tárgykultúrát érintő problémaköröket. Mindezek tükrében elmondhatjuk, hogy a művészet területén folytatni kívánt kutatásaink és innovációs törekvéseink reális társadalmi igényeken alapulnak.

 

    
         

A mesterképzési szak megnevezése: Tárgyalkotás
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
A végzettség szintje: mesterfokozat (MA)
A képzési idő félévekben: 4 félév
Szakfelelős és szakvezető: Dr. Pápai Lívia egyetemi docens
Oktatók:
Budán Miklós egyetemi tanársegéd
Burkus Judit DLA egyetemi adjunktus
Fodor Pál DLA egyetemi adjunktus
Prof. Fusz György egyetemi tanár, Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész
Gáspár György egyetemi adjunktus, Ferenczy Noémi-díjas művész
Herczig Zsófia egyetemi tanársegéd
Karsai Zsófia DLA, egyetemi adjunktus, Ferenczy Noémi-díjas művész
Ráthonyi Kinga DLA egyetemi adjunktus
Rózsa Béla egyetemi tanársegéd
Surányi Szilárd egyetemi tanársegéd

Érdeklődni lehet a szak iránt: formatervezes@pte.hu

További információ aktuális eseményeinkről:
https://www.facebook.com/PTEMKFormatervezes