"Rati értékek" - festészeti pályázat hallgatóknak

A RATI Kft. a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar hallgatói számára festészeti pályázatot ír ki RATI ÉRTÉKEK címmel. A cég egy öt festményből álló sorozatot szeretne elkészíttetni a jelen pályázaton első helyezést elérő hallgatóval.

Olyan pályaműveket várunk, melyekben a pályázók festészeti eszközökkel reflektálnak a cég alábbi alapelveire.

 

RATI ÉRTÉKEK:


Munkatársak vagyunk, társak a munkában:

 • Felelősséget vállalok magamért és érted
 • A kezed alá dolgozok, mert közös céljaink vannak
 • Merek beszélni a problémákról, mert tudom, hogy ez vezet a megoldáshoz
 • Minden helyzetben tisztelettel viselkedek veled


Jobban megoldani bármit, számunkra örömet okoz:

 • Ha előremutató ötletem van, megosztom veletek
 • Bátran és kitartóan kísérletezek, még ha kényelmetlen is
 • Nyitott vagyok és keresem az inspiráló gyakorlatokat
 • Tudom, hogy mindent lehet jobban csinálni, mint ahogy eddig csináltam
 • A kérdés nem gyengít, hanem erősít


Törekszünk a zöldebb megoldásokra:

 • Munkahelyem zöld szemlélete inspirál
 • Tudom, hogy hatással vagyok a környezetemre a munkahelyemen is, ezért
 • tudatosan vizsgálom a környezetbarát anyagok alkalmazhatóságát
 • minimalizálom a hulladékomat, és azt szelektíven gyűjtöm
 • spórolok az energiával
 • részt veszek a környezetvédő akcióinkban


Hozzáértésünk az értékteremtés kulcsa:

 • Fontos számomra, hogy szakmailag is friss maradjak, ezért folyamatosan fejlesztem önmagam
 • Stabil rendszerek, folyamatok, munkamódszerek mentén végzem a munkám
 • Tudom, hogyan járulok hozzá a közös céljaink eléréséhez
 • Tudásunk együtt többet ér


Tudjuk, hogy valódi elégedettséget csak minőségi munka teremt:

 • Partnernek tekintem a beszállítóinkat, vevőinket, szolgáltatóinkat
 • Komolyan veszem partnereink visszajelzéseit, mert ha elégedettek, akkor én is az leszek
 • Munkámat magas színvonalon határidőre végzem el


A pályázóknak a fent pontokba szedett, öt RATI- érték kivitelezésének kisméretű tervét (min. A/4-es méret) kell benyújtani. Emellett az egyik szabadon választott témára el is kell készíteni a festményt, mégpedig 70x70 cm és 90x90 cm közötti négyzetes formátumú méretben, vászonra vagy fatáblára.
Kérjük, hogy a pályaműhöz a mellékelt adatlapot töltsék ki. Az elkészült tervek és alkotások eredeti példányát a Művészeti Kar Képzőművészeti Intézetében György Hajnalnak szíveskedjenek leadni, illetve a munkákról készült fotódokumentációt elektronikus úton PDF formátumban (az öt képet adatokkal együtt 1 db maximum 10 Mb-os PDF fájlba szerkesztve) és a kitöltött, aláírt adatlapot a gyorgy.hajnal@pte.hu címre elküldeni.

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. május 14.
A cég munkatársaiból és az egyetem oktatóiból álló zsűri döntése alapján három díj kerül kiosztásra:

 

Az első díj összege 70.000 Forint
A második díj összege 50.000 Forint
A harmadik díj összege 30.000 Forint


A pályázat első helyezettjének a fennmaradó négy festészeti tervének kivitelezését is meg kell valósítania a fent leírtak alapján. Ezt a RATI Kft. további 350.000 Forint díjazással honorálja. A nyertes hallgató öt azonos méretű festményből álló sorozata a Kft. tulajdonába kerül, s a cég székházában kerül kiállításra.
A teljes sorozat elkészülésének a határideje: 2021. július 2.
Az elkészült tervekből és táblaképekből időszaki kiállítás nyílik a cég székházában (7300 Komló, Nagyrét utca 2.)

Pályázati adatlap: (doc)

Határidő: 
2021. május 14. 23:45