PTE elektronikus tanulástámogatással foglalkozó online konferencia 2.

Tisztelt Oktató Kolléga! Tisztelt Munkatárs!

 

Szeretettel várjuk a PTE elektronikus tanulástámogatással foglalkozó online konferencia második alkalmára, melyen folytatódik a jó gyakorlatok és tapasztalatok bemutatása, a digitális oktatás módszertani és technológiai lehetőségeinek bemutatása.

 

A konferencia a járványügyi helyzet miatt TEAMS felületen kerül megtartásra.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7b3642842562443f99ac0b5ca121d556%40thread.tacv2/1606143059959?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%221a12a27d-ccc4-4af8-91d0-2f3119b713d0%22%7d

 

November 26., csütörtök: 15:00-17:00 óra - Oktatástechnológiai megoldások

 

  • Mire cseréljük le a moodle-t? – Dr. Kruzslicz Ferenc, egyetemi docens (PTE KTK)
  • CooSpace – Rós László, ügyvezető igazgató (Dexter Kft.)
  • Moodle hullámvasút – egy kurzus fejlesztésének tapasztalatai - Rébay Viktor, tanársegéd (PTE TTK)

 

Az előadásokat követően rövid eszmecserére is lehetőség nyílik. Az előadások témájához várjuk az előzetes kérdéseket a peley.bernadette@pte.hu email címre.

 

A konferencia első napjának (November 19., csütörtök: 15:00-17:00 óra) felvétele az alábbi linkan nézhető meg: https://univpecs.sharepoint.com/teams/Elektronikustanulstmogatsminikonferencia/Megosztott%20dokumentumok/General/video.mp4

 

November 19., csütörtök: 15:00-17:00 óra - Új módszertani megoldások az oktatásban

 

  • Flipped classroom elemek támogatása Moodle-ben - Galambosné Dr. Tiszberger Mónika, adjunktus (PTE KTK)
  • Az óra menetét támogató Web 2.0 megoldások - Dr. Sipos Norbert, adjunktus (PTE KTK)
  • A digitális oktatás tapasztalatai - Dr. Viszket Anita, adjunktus (PTE BTK)

 

Dr. Péley Bernadette egyetemi tanár                                Dr. Szűcs Krisztián egyetemi docens

rektori megbízott                                                                    ETT csoportvezető