University of Pécs

Faculty of Music and Visual Arts

 

 

A Művészeti Kar oktatói

Gerendy Jenő

dékánhelyettes (kapcsolati és arculatért felelős), tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
A Doktori Iskola témavezetője
Hegyi Csaba

dékánhelyettes (oktatási és minőségirányítási)
A Doktori Iskola témavezetője
Kocsár Balázs

szakfelelős, tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató, tantárgyfelelős

Pages