Dr. Király Csaba habilitált doktor

dr. Király Csaba
alap
szakfelelős
tantárgyfelelős
egyetemi tanár
A Doktori Iskola témavezetője
Végzettség: 

Zongoraművész, -tanár

Orgonaművész

Karmester

Függőleges fülek

Elérhetőség fül

Ars Poetica: 

„Az ideális oktatói munka legfontosabb minőségi tényezője a szakmai és emberi hitelesség együttes megléte, ahol a

pedagógiai erőfeszítések igazolást nyernek, s amely a példaképszerű tudás-átadás egyetlen adekvát és elfogadható módja.

Nekünk pedagógusoknak, valamennyien esélyt kell adunk diákjainknak – a következő generációk felnevelőinek –, hogy

tanulmányaik során felmerülő szakmai kihívásaik, nehézségeik leküzdésében, szakmai, emberi és morális fejlődésükben

érzékelhető sikereket mutathassanak fel, melyek birtokában folytathassák elődjeiktől kapott, összegyűjtött pedagógiai

élettapasztalatuk, tudásuk átörökítését.”

Személyes fül