Dr. habil. Raffay Endre habilitált doktor, PhD

Raffay Endre
alap
tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
egyetemi docens
Végzettség: 

művészettörténész

Függőleges fülek

Elérhetőség fül

Bizottsági tagságok
Kari Tanács tagja