Dr. habil. Hegyi Csaba DLA, habilitált doktor

Hegyi Csaba
alap
dékánhelyettes (oktatási és minőségirányítási)
szakfelelős
egyetemi docens
A Doktori Iskola témavezetője
Végzettség: 

középiskolai művészeti szaktanár

Függőleges fülek

Elérhetőség fül

Bizottsági tagságok
Egyetemi Szenátus tagja
Kari Tanács tagja