Dr. habil. Gerendy Jenő DLA, habilitált doktor

Gerendy Jenő
alap
dékánhelyettes (kapcsolati és arculatért felelős)
tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
egyetemi tanár
A Doktori Iskola témavezetője
Végzettség: 

rajz, művészettörténet, ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár,
tervezőgrafikus művész

Függőleges fülek

Elérhetőség fül

Bizottsági tagságok
Kari Tanács tagja

Személyes fül