Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Dr. habil. Farkas István Péter DLA

alap
tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
tantárgyfelelős
egyetemi tanár
Professor emeritus
A Doktori Iskola témavezetője
Végzettség: 

Harsona-, kamarazene tanár

Harsona-, kamaraművész

Függőleges fülek

Elérhetőség fül

Bizottsági tagságok
Kari Tanács tagja

Személyes fül

Egyéb