A Művészeti Kar oktatói

Pólus László

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
Solymosi Péter

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató, tantárgyfelelős
dr.  habil. Vas Bence

dékánhelyettes (művészeti és tudományos), intézetigazgató, tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató

页面