A Művészeti Kar oktatói

Burkus Judit

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
Ernszt András

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
A Doktori Iskola témavezetője
Gerendy Jenő

dékánhelyettes (kapcsolati és arculatért felelős)
A Doktori Iskola témavezetője

Oldalak