Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

A Művészeti Kar oktatói

Dr. Farkas István Péter

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató, tantárgyfelelős
A Doktori Iskola témavezetője
Fusz György

dékánhelyettes (tudományos), intézetigazgató
A Doktori Iskola témavezetője
Gaál Tamás

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
A Doktori Iskola témavezetője

Oldalak