Dr. Bredács Alice Mária PhD

Dr. Bredács Alice Mária PhD
alap
tantárgyfelelős
adjunktus
Végzettség: 

Pedagógia szakos tanár, iskolafejlesztő-iskolaelemző specializációval
Közoktatás-vezető
Földrajz – rajz szakos általános iskolai tanár

垂直标签

Elérhetőség fül

Bizottsági tagságok
Kari Tanács tagja
Kutatási és Tudományos Bizottság

Személyes fül