Dr. habil. Vas Bence DLA, habilitált doktor

dr.  habil. Vas Bence
alap
dékánhelyettes (művészeti és tudományos)
intézetigazgató
tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
egyetemi docens
Végzettség: 

Gitárművész, -tanár,
Kamaraművész
Művésztanár
Hangmester, hangtechnikus

Vertical Tabs

Elérhetőség fül

Bizottsági tagságok
Kari Tanács tagja

Személyes fül