Dr. Kovács Balázs habilitált doktor, PhD

Kovács Balázs
alap
intézetigazgató
tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
adjunktus
Végzettség: 

filozófus-esztéta

Vertical Tabs

Elérhetőség fül

Bizottsági tagságok
Külügyi Bizottság

Személyes fül