Felhívás a X. Kari Művészeti és Művészettudományi Diákköri Konferencián való részvételre

FELHÍVÁS a X. Kari Művészeti és Művészettudományi Diákköri Konferencián való részvételre

A rendezvény célja:
A karon tanuló hallgatók önálló, magas színvonalú művészeti alkotásainak és művészetelméleti kutatási eredményeinek bemutatása és megmérettetése.
A zsűri ajánlása alapján a konferencián résztvevőknek lehetőségük nyílik a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciójában való részvételre. amit 2019. április 24-26. között a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara rendez meg.

A rendezvény tagozatai:

I. Művészeti alkotások:
I/1. Síkbeli művészet:
festészet, képgrafika (egyedi- és sokszorosító), tervezőgrafika, fotó stb.
 
I/2. Térbeli művészet:
szobrászat, építőművészet, design, installáció, land-art, szcenika, ötvös, textil, kerámia, belsőépítészet, környezettervezés, stb.
I/3. Időbeli művészet:
animáció, rövidfilm, multimédia, intermédia, videó stb.
I/4. Térbeli-időbeli művészet:
akcióművészet, performance, happening stb.

 - Síkbeli és térbeli művészetek területén kiállításra kész állapotban lévő alkotással lehet nevezni.
 - Sorozatnál a zsűri fenntartja a jogot a megbontáshoz.
 - Időbeli művészetek területén az alkotás időtartama maximum 15 perc lehet!

II. Művészetelméleti dolgozatok:


II/1. Művészettörténet és művészetkritika
II/2. Művészetfilozófia és esztétika
II/3. Társadalomtudományok: művészetpszichológia-szociológia, kulturális antropológia, néprajz, kultúrtörténet, művészeti menedzsment, kommunikáció-elmélet stb.
II/4. Szakelmélet minden művészeti ágban
II/5. Művészetpedagógia és szakmódszertan

Azokat az alkotásokat, melyeket a pályázók nem tudnak egyértelműen besorolni valamely kategóriába, a nézetük szerint legmegfelelőbb kategóriába nevezzék be.

 

BEADÁSI HATÁRIDŐ:
2018. november 15. csütörtök 14.00 óra

festők, szobrászok → Képzőművészeti Intézet titkárság (E33/109)
keramikusok,  tervezőgrafikusok,  elektronikus zenei médiaművészek → Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet titkárság (E02/105)

A FESTŐ ÉS A SZOBRÁSZ HALLGATÓK KONFERENCIÁJÁNAK IDŐPONTJA:
2018. november 20-21.
A KERÁMIA, TERVEZŐGRAFIKA ÉS ELEKTRONIKUS ZENEI MÉDIAMŰVÉSZ SZAKOS HALLGATÓK KONFERENCIÁJÁNAK IDŐPONTJA KÉSŐBB KERÜL MEGHIRDETÉSRE.Beadandó dokumentumok:

I.    Művészeti alkotásoknál:

- kari nevezési lap nyomtatott formában a hallgató aláírásával, illetve a témavezető ajánlásával és aláírásával (letölthető a honlapról: www.art.pte.hu)
- a bemutatásra szánt mű rövid összefoglalója, rezümé, illetve pályázati adatlap
A rezümének rövid összefoglalásban (maximum 500 karakter) tartalmaznia kell a hallgató saját magának tulajdonított eredményeit.
(1 oldal, A/4, 1 példányban, az 1. sz. mellékletben ismertetett formai követelményeknek  megfelelően):
    • a dolgozat, mű, előadás címe
    • a szerző(k) neve
    • intézmény, kar
    • szak, évfolyam
    • témavezető(k) neve, tudományos fokozata, beosztása
    • rövid összefoglaló a műről

- a mű és az alkotófolyamat írásos ismertetése (3-5 oldal, A/4, 2 példányban, a 2. sz. mellékletben ismertetett formai követelményeknek megfelelően)
 
II. Művészetelméleti dolgozatoknál:

- kari nevezési lap nyomtatott formában a hallgató aláírásával, illetve a témavezető
   ajánlásával és aláírásával
- rezümé (1 oldal, A/4 az 1. sz. mellékletben ismertetett formai követelményeknek megfelelően, 1 példányban):
    • a dolgozat, mű, előadás címe
    • a szerző(k) neve
    • intézmény, kar
    • szak, évfolyam
    • témavezető(k) neve, tudományos fokozata, beosztása
    • rövid összefoglaló a műről
- az írásmű 2 példányban, spirálozva, 15-50 oldal terjedelemben, a 2. sz. mellékletben ismertetett formai követelményeknek megfelelően
A kari nevezési lap letölthető a kari honlapról (art.pte.hu), illetve beszerezhető az intézeti titkárságon.

A pályamunkák értékelési szempontjai:

Műalkotás esetén:
- A téma eredetisége.
- A tartalomnak megfelelő szakmai/művészi színvonalú megvalósítás, a műalkotás és a kapcsolódó írásmű harmonikus prezentációja.

Művészettudományi dolgozat esetén:
- A téma aktualitása, újszerűsége, a szakirodalom ismerete, az elért eredmények érvényessége, fontossága.
- A dolgozat érvelése, stílusa, strukturáltsága, formai színvonalának minősége, illusztráltsága.

Szóbeli ismertetés, előadás értékelési szempontjai:
- Érthetőség, tagoltság, terjedelem, stílus.
- A szemléltetés színvonala, vitakészség.

Formai követelmények:
Az adatlap, illetve a rezümé, azaz a pályázati téma rövid ismertetésének formai követelményeit a felhívás 1. sz. melléklete,
a műalkotásokhoz, az alkotófolyamat írásos ismertetéséhez kapcsolódó írásművek, a művészetelméleti dolgozatok formai követelményeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

MEGJEGYZÉS:
A kari konferencián a pályázók személyesen védik meg beadott pályamunkájukat.
A 2019. április 24-26. között a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karán megrendezésre kerülő XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára csak a kari konferencián részt vevő hallgatók jelentkezhetnek.

További információ:
Prof. Somody Péter (somody.peter@pte.hu)
György Hajnal intézeti menedzser (gyorgy.hajnal@pte.hu)
Vályi Viktória intézeti menedzser (valyi.viktoria@pte.hu)

Részletes felhívás mellékletekkel: (pdf)

Nevezési lap: (doc)

 

Határidő: 
2018. november 15. 14:00