Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Az MTA és a ZMI 2019-es Nívóverseny-pályázata

A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága Művészeti Munkabizottsága és
a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete 2019-ra Nívóversenyt hirdet

a)    A versenyen részt vehet a zeneművészeti intézet minden hallgatója szóló és kamaracsoportban, zongorakísérettel, korrepetitorral, valamint az intézeti zenekarok. A verseny a tavaszi szemeszterben 2019. április 16-án kerül megrendezésre.

b)    A zsűrit a kar vezető oktatói testülete alkotja. A zsűri figyelembe veszi, hogy a művek milyen művészi színvonalon, a szerző elképzeléseit megvalósító módon, de önálló kreatív megszólaltatásban hangoznak-e fel. A produkció erősíti és növeli-e intézetünk jóhírét az egyetemen belül és kívül.

c)    Díjak:
1.    Fődíj: Az Ezüstlánc Ékszergaléria közreműködésével Dr. Hardicsay Sándor felajánlásaként egy hallgató számára vándordíjat nyerhet a legjobb fafúvós hallgató. A díj egy ékszer, melyet a nyertes egy évig jogosult használni.
2.    Nívódíj oklevél
3.    A kamaracsoportok vizsga nélkül jeles érdemjegyet kapnak a kamarakurzusukra.
4.    Koncert és fellépési lehetőség az egyetem más intézményeiben a következő félévben.
5.    A fellépések a hangversenyezés kurzusba beleszámítódnak.
6.    A Szakmai héten a Gálahangversenyen való fellépés.


d)    A verseny időpontja: 2019. április 16. 10:00 óra

e)    Pályázni 10-12 perces teljes művel, művekkel lehet. Esetleg hosszabb versenyművek egy tételével. A produkcióban intézeten kívüli közreműködő nem szerepelhet. Korrepetítorok szerepelhetnek, de a velük való egyeztetés, és a technikai lebonyolítás szervezése a versenyző feladata.

 

f)    Jelentkezési határidő: 2019. április 12. 10:00 óra
g)    Jelentkezési lapot az intézet honlapjáról lehet letölteni, itt.
h)    Jelentkezni e-mailen a sipos.judit@pte.hu címen lehet.

 

i)    Szabályok: A zsűri 5 tagból áll. Az űrlapon minden zsűritag egyértelműen jelzi véleményét. Az űrlapokat a zsűri titkára összesíti. Az eredmény egyszerű többséggel alakul ki. További megkülönböztetést és fokozatot jelenthet, hogy a gálakoncertre jelöli-e a zsűri a produkciót. Vitás kérdésekben a zsűri megbeszélés után konszenzussal dönt. Végső esetben a zsűri elnökének szavazata dönt. Eredményhirdetés a verseny végén az összesítés elkészültével a zsűri jóváhagyásával (vitás kérdések) történik meg. Az oklevél átadására a diplomaátadó ünnepségen kerül sor.

Vas Bence sk.
titkár

Határidő: 
2019. április 12. 10:00