Az SZFI know-how leírása

Az SZFI alapító igazgatója, Csányi János által létrehozott egyedi know-how 3 alapelv – alacsony önköltségű (nonprofit), duális rendszerű, minőségi szakoktatást biztosító képzési célok – összeegyeztetésével jött létre, mely az SZFI létrehozásával Magyarországon egyedülálló, innovatív szakoktatási struktúrát eredményezett.

Csányi János és az SZFI 2009-től mintegy 100 színházi, filmes és média szakképzés oktatási anyagát hozta létre és hangolta össze, melyből mintegy 30 szakma képzése az oktatási palettáról teljesen hiányzott. Ez a jelenlegi szakoktatáshoz képest sokkal részletesebb tantárgy-struktúra kialakítását jelentette, mely alapján az SZFI több mint 30 tantárggyal és 50 rész-tantárggyal tanít egy-egy szakmát.

Az összehangolt rendszer rendkívüli működtetési és gazdasági hatékonyságot eredményezett, mely alapján az SZFI a szakképzésekben szokásos osztálylétszámokat önfenntartó (nonprofit) szinten átlagosan a harmadára 5-10 főre tudta csökkenteni.
Ez egybeesett a művészeti szakmák elvárásával, melyek a kibocsátás és a gyakorlatvégzés szempontjából egyaránt kis létszámokat igényelnek. A tanulók kihelyezett gyakorlatvégzése így a professzionális művészeti intézményekben egy-két fővel valósulhat meg, ezzel a gyakorlati oktatás lényegében személyre szabott.

Az SZFI 2009-es alapításától duális rendszerű képzési programokat fejlesztett és az emelt óraszámú gyakorlati képzést közvetlenül a professzionális szakmai területekre helyezte ki. Ehhez több mint 40 szerződött színházi intézmény és filmszakmai társaság, az ország legjelentősebb színházai, filmstúdiói (Magyar Állami Operaháztól a Madách Színházon át a Korda Filmstúdióig és az Echo TV-ig) lettek az SZFI szerződött gyakorló helyszínei.

Az SZFI a gyakorlati tárgyak oktatásához a szakmák élvonalából kért fel mestertanárokat és intézményvezetőket (többek között: Dárday István Kossuth- és Balázs Béla-díjas, Csányi János Jászai-díjas, Faragó Béla Liszt-díjas,, Gyarmathy Ágnes Munkácsy-díjas, Dr. Herczeg Tamás SZSZJ igazgató, Krisztiáni István Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Ókovács Szilveszet MÁÓ főigazgató, Pozsgai Zsolt Európa-díjas, Rajnai György Korda Stúdió vezérigazgató, Varga Judit Emmy-díj jelölt, Dr. Venczel Sándor költségvetési főfelügyelő, Zsigmond Dezső Balázs Béla-díjas,), továbbá az elméleti oktatást – emelt középszinten is – egyetemi tanárokkal végzi. Ezért (is) helyezte az SZFI székhelyét együttműködés keretében a Budapesti Corvinus Egyetemre, miközben (első lépésben) 14 színházi és filmes szakirányú továbbképzésének indítására megállapodott a Pécsi Tudományegyetemmel és a Budapesti Corvinus Egyetemmel.

Az SZFI a mozgókép- és előadóművészeti szakképzéseket 3 oktatási formában: emelt középszintű (érettségire épülő) iskolarendszerű- és felnőttképzésben valamint felsőfokú szakirányú továbbképzésben (később egyetemi alap- és szakképzésekben), jellemzően tömbösítve egységesítette és a három oktatási formát szorosan összehangolta.

Az SZFI az alkotóművészeti munkafolyamatokat modellezve, új művészeti szakoktatási metódusként mestertanárok vezetésével és több szakma (osztály) tanulói részvételével teljes művészeti produkciókat hoz létre (lásd pl. Bereményi Géza vagy Dér András filmrendezők vezetésével létrejött 30’-30’-es kisjátékfilmeket, vagy Zsigmond Dezső vezetésével létrehozott egész estés dokumentumfilmet), a szakoktatást közvetlen, élményszerű kollektív alkotói tapasztalattal egészítve ki.
Az SZFI kezdeményezésére a 2016/2017-es tanévben a Corvinus Egyetem professzionális kisszínházat tervez megnyitni, amelyben a közös szakoktatási tevékenységet tovább fejleszthetik.

Ez a komplex összefüggő képzési program, szakmai rendszer és személyi struktúra az egységes know-how lényege, mely alapján (többek között) a teljes program az összesített óraszám arányában 50% alatti szinten finanszírozható.

Fentiek alapján az SZFI mint egységes mozgókép- és előadóművészeti szakképzési központ országos beiskolázási hatókörrel és vonzerővel rendelkezik, és lehetőséget biztosít a Kárpát-medence szinte valamennyi színház, film és média szakma iránt érdeklődő tanulójának az egyes művészeti szakmák mesterfokon történő elsajátítására.

Az SZFI know-how kivételes szakmai lehetőséget teremt minden egyes tanulójának személyes fejlődésére, valamint az oktatott művészeti szakmák ill. ágazatok hosszútávú fejlesztésére.

2016.05.hó
Csányi János