Képzési és kimeneti követelmények (forgatóköny- és drámaíró)

A szakirányú továbbképzés megnevezése
Forgatókönyv- és drámaíró szakirányú továbbképzési szak

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Forgatókönyv- és drámaíró

 

Létszámkeret
4-20    fő

 

A felvétel feltételei
A képzésben legalább alapszakon (ideértve a korábbi legalább főiskolai szintű végzettséget is) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzési idő, félévekben meghatározva
Négy félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A szakot elvégző hallgató:
előadó- és mozgóképművészeti szaktudását felhasználva képes forgatókönyvek és dráma műfajú művek alkotására,
ismeri a mozgókép- és előadó-művészetek fejlődéstörténetét, a színház-, zene-, tánc-, cirkusz- és mozgóképművészet műfajait, jártas az esztétika alapismereteiben,
színpad- és filmtechnikai alapismeretekkel rendelkezik, többek között a színészi játék, a színpadtechnika, színháztechnológia, a film- és látványtechnika, speciális effekt technika területeken,
képes részleteiben is megérteni az előadó-művészeti és mozgókép alkotói folyamatokat,
képes a művészi hatás dramaturgiai és pszichológiai folyamatainak elemzésére és alkotói felhasználására,
elméleti és gyakorlati színház dramaturgiai és színpadra alkalmazási ismeretekkel rendelkezik,
jártas a filmdramaturgiában, elsajátította a mozgóképes történetmesélés elméleti és gyakorlati alapismereteit,
képes előadóművészekkel és az előadó-művészeti háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni,
alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a forgatás alkotói és operatív feladatairól,
képes a film- és színházi jelenetírásra, szakmai ismereteket szerzett stílusgyakorlatokban,
személyes tapasztalatokkal is rendelkezik az előadó-művészet kollektív alkotói folyamatainak összetettségéről,
gyakorlott a különböző előadóművészeti intézményi formákban, továbbá produkcióban, projektben, teamben való együttműködésben,
alkalmi gyakorlatot szerzett autobiografikus kisjátékfilm rendezésben,
ismeri a drámaírás gyakorlati szakmai fogásait, képes meghatározott stílusban jelentírásra, felkészült irodalmi adaptáció készítésére,
jártas a filmdramaturgiában, gyakorlati ismerettel rendelkezik a szinopszis és a treatment készítésről, elsajátította a mozgóképes jelenetszerkesztés, karakterfejlesztés és adaptáció technikáját,
forgatókönyv- és drámaírói szakmai gyakorlatokat végzett,
átfogó ismeretekkel rendelkezik saját művészeti ága működéséről, jogszabályi hátteréről, szakmai és etikai elveiről, alapdokumentumairól, szerződési formáiról, a vonatkozó vállalkozói-, szerzői- és egyéb jogokról,
eligazodik a kortárs mozgókép- és előadóművészet szakmai és közösségi folyamataiban,
képes saját történet alapján önálló forgatókönyvet valamint dráma műfajú művet írni.

 

Személyes adottságok, készségek
Kreatív módon használja fel forgatókönyv- és drámai szövegek alkotásában mozgókép- és előadó-művészeti elméleti és gyakorlati szaktudását,
komplex írói képességekkel és elhivatottsággal rendelkezik,
érdeklődéssel fordul a mozgókép- és előadóművészeti hagyományhoz, nyitott az új formák és diskurzusok tekintetében,
képes film- és előadóművészekkel valamint a háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni,
fontosnak tartja alkotótevékenységének etikai vonatkozásait,
művészeti törekvéseit határozottan ugyanakkor toleránsan képviseli,
betartja a művészeti szempontok mellett a vonatkozó szerzői és személyiségi jogi, munkajogi, pénzügyi és szerződéses kötelezettségeket is,
figyelembe veszi munkájában saját művészeti ága társadalmi szerepét és hatásait.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A forgatókönyv- és drámaíró szakirányú továbbképzési szakon megszerzett szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak mozgókép- és előadó-művészeti gyakorlati és elméleti tudásukat felhasználva forgatókönyvek és dráma műfajú művek alkotására.
A végzettek a képzés alapján professzionális mozgókép-alkotói környezetben elsajátított gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.

 

A képzés célja
Forgatókönyv- és drámaíró szakemberek professzionális és interdiszciplináris képzése, akik kreatív alkotó módon használják fel a képzés keretében elsajátított mozgókép- és előadóművészeti szakmai ismereteiket.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték
Elméleti alapismeretek: 14-16 kredit
Mozgókép- és előadó-művészet történet (nemzetközi és magyar)    
Előadó- és mozgókép-művészeti műfajok
Elméleti szakismeretek: 36-38 kredit
Színpad- és filmtechnikai alapismeretek    
Mozgókép- és előadó-művészeti alkotói ismeretek    
Művészetpszichológia és hatáselemzés    
A forgatókönyv- és drámaírás szakmai ismeretei    
Jogi ismeretek    
A kortárs film- és előadó-művészet (alkotók, alkotások)
Gyakorlati alapismeretek: 29-31 kredit
A színházi dramaturgia elméleti és gyakorlati ismerete    
A forgatókönyvírás elméleti és gyakorlati ismerete
Az előadás készítés elméleti és gyakorlati ismerete
A forgatás elméleti és gyakorlati ismerete
Jelenetírás (stílusgyakorlatok)
Szakmai gyakorlatok: 29-31 kredit
Színész/zenész/tánc-/cirkuszművész gyakorlat    
Előadó-művészeti produkciós gyakorlat    
Filmrendezési gyakorlat    
Drámaírás gyakorlat    
Forgatókönyvírás gyakorlat   

 

A szakdolgozat kreditértéke
8 kredit

Szakdolgozati szemináriumok:
Drámaírás – szakdolgozat (saját történet)    
Forgatókönyv-fejlesztés – szakdolgozat (saját történet)

 

Korábbi tanulmányok beszámításának rendje
A hallgatónak jogában áll a korábban teljesített kreditjeit elfogadtatni. Ehhez, felvételét követően a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott eljárásrendnek megfelelően kreditátviteli kérelmet nyújt be. A kreditátvitel ügyében illetékes bizottság a kreditátvitel szabályainak megfelelően dönt a teljesített kreditek beszámításáról.