Képzési és kimeneti követelmények (díszletszobrász)

A szakirányú továbbképzés megnevezése
Díszletszobrász szakirányú továbbképzési szak

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Díszletszobrász

 

Létszámkeret
4-20 fő

 

A felvétel feltételei
A képzésben a művészeti és művészetközvetítési képzési terület szakirányú – legalább –alapszakján (ideértve a korábbi legalább főiskolai szintű végzettséget is), valamint képzőművész-tanár, vizuális- és környezetkultúra-tanár, design- és vizuálisművészet-tanár, vizuális nevelőtanár szakon megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzési idő, félévekben meghatározva
Négy félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A szakot elvégző hallgató:
• Képes mozgókép- és előadóművészeti produkciók díszleteinek elkészítésében – a rendező és a díszlettervező irányításával – díszletszobrász feladatokat ellátni, hatékonyan együttműködve a tervezőkkel és gyártó szakemberekkel,
• ismeri a színház- és színjátéktípus-, a mozgóképművészet-, a televíziós gyártás és -technológia fejlődéstörténetét,
• ismeri a színpadtechnika és szcenika, a filmtechnika fejlődéstörténetét,
• ismeri a előadó-művészeti (színházi, zenei, tánc, és cirkusz) műfajokat, a mozgókép és televíziós műfajokat,
• színpad- és filmtechnikai alapismeretekkel rendelkezik többek között a színészi játék, a színpadtechnika, színháztechnológia, a film- és látványtechnika, speciális effekt technika területeken,
• képes részleteiben is megérteni az előadó-művészeti és mozgókép alkotói folyamatokat,
• képes előadóművészekkel és az előadó-művészeti háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni,
• alapvető szakismeretekkel rendelkezik a televízió-, film- és videógyártás folyamatairól,
• elméletben és gyakorlatban is jól ismeri a műhelyházak és stúdiók üzemeltetését, különös tekintettel a vizuális alkotói és szakmai feladatokra,
• ismeri a szcenikai eszközök (díszlet, jelmez, kellék, egyéb szcenikai eszköz) gyártásszervezésének valamint raktározásának elméleti és gyakorlati alapjait,
• jártas az alkalmazott díszletszobrász mesterség alapvető elméleti és gyakorlati folyamataiban, az alkotói technikák, az anyagismeret, anyaghasználat, a gyártás, az eszközök, a karbantartás és felújítás kérdéseiben,
• szakmai gyakorlott szerzett díszletszobrászatban,
• átlátja a plasztikus felületképzési technikákat,
• szcenikus és tervezők mellett végzett gyakorlati alapismeretekkel rendelkezik,
• gyakorlott a különböző előadóművészeti intézményi formákban, továbbá produkcióban, projektben, teamben való együttműködésben,
• tapasztalatokkal rendelkezik a mozgókép-művészeti alkotói és gyártási folyamatokról, a szabadtéri- és stúdiófelvételekről,
• jártas a műszaki ábrázolásban, a tárgy-imitáció színpadi és mozgóképes megjelenítésében,  a megvilágítás lehetőségeiben, valamint a virtuális tervezési szoftver használat ismereteiben, 3D-s vizuális tervezési szoftverek és 3D-s nyomtatók használatában,
• ismeri az alapvető biztonságtechnikai feltételeket, munkajogi, pénzügyi és szerződéses kötelezettségeket, előírásokat,
• átfogó ismeretekkel rendelkezik saját művészeti ága működéséről, jogszabályi hátteréről, szakmai és etikai elveiről, szerződési formáiról, a vonatkozó vállalkozói-, szerzői- és egyéb jogairól,
• eligazodik a kortárs mozgókép- és előadóművészet szakmai és közösségi folyamataiban,
• képes a kollektív tárgyalkotás munkafolyamataiban kreatívan részt venni, az alkalmazott díszletszobrász feladatokat ellátni.

 

Személyes adottságok, készségek
• Képes előadó-művészeti és televíziós produkciók tervező művészeivel és szakembereivel a vizualitás és tárgyalkotás területén hatékonyan együttműködni,
• a kollektív alkotás munkafolyamatait támogatni,
• fejlett arányérzékkel, képi és térbeli látásmóddal, tervezési és szerkesztési készséggel, képzőművészeti képességekkel rendelkezik,
• nyitottan és együttműködően viszonyul a produkciót létrehozó művészek elképzeléseihez,
• kezdeményező az új vizuális technikák felhasználásában.
• nyitott az új ismeretekre, módszerekre, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségekre,

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
• A díszletszobrász szakirányú továbbképzési szakon megszerzett szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak az előadó-művészeti területen (prózai és zenés színház, operaház, balett- és táncegyüttes, cirkusz stb.) intézményekben, vállalkozásokban, együttesekben, televízió- és filmstúdiókban, valamint előadóművészeti tevékenységgel is foglalkozó közművelődési intézményekben díszletszobrász feladatokat professzionális szinten ellátni.
• A végzettek a képzés alapján – az előadó-művészeti törvényben meghatározott kritériumok szerint nyilvántartott és besorolt – professzionális előadó-művészeti szervezetben elsajátított gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.
• A végzettek elhelyezkedését biztosítja, hogy az előadó-művészeti munkakörök a magyar jogrendben szakképzettséget igényelnek.

 

A képzés célja
Előadó-művészeti és előadó-művészet fő profilú közművelődési intézmények, vállalkozások, együttesek, televízió- és filmstúdiók díszletszobrász szakembereinek professzionális és interdiszciplináris képzése.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték
Elméleti alapismeretek: 18-20 kredit
• Mozgókép- és előadó-művészet történet (nemzetközi és magyar)   
• zínpad- és filmtechnika történet   
• Előadó- és mozgókép-művészeti műfajok   
Elméleti szakismeretek: 33-35 kredit
• Színpad- és filmtechnikai alapismeretek
• Mozgókép- és előadó-művészeti alkotói ismeretek
• Valós és virtuális ábrázolás, tárgyimitáció
• Biztonságtechnikai ismeretek
• Jogi alapismeretek
• A kortárs film- és előadó-művészet (alkotók, alkotások)
Gyakorlati alapismeretek: 29-31 kredit
• Az előadás-készítés elméleti és gyakorlati ismerete
• Mozgóképgyártási alapismeretek
• Műhelyház és filmstúdió alapismeretek
• A szcenikai gyártás és raktározás elméleti és gyakorlati ismerete
• Az alkalmazott díszletszobrász mesterség
Szakmai gyakorlatok: 29-31 kredit (szakdolgozattal)
• Díszletszobrász gyakorlat
• Plasztikus felületképzés gyakorlat
• Szcenikus és tervezők (melletti) gyakorlat
• Előadó-művészeti produkciós gyakorlat
• Mozgókép-művészeti produkciós gyakorlat

 

A szakdolgozat kreditértéke
• 7 kredit
Szakdolgozati szemináriumok
• Díszletszobrász szakmai gyakorlat feldolgozása
• Díszletszobrász - mestermunka készítés

 

Korábbi tanulmányok beszámításának rendje
A hallgatónak jogában áll a korábban teljesített kreditjeit elfogadtatni. Ehhez, felvételét követően a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott eljárásrendnek megfelelően kreditátviteli kérelmet nyújt be. A kreditátvitel ügyében illetékes bizottság a kreditátvitel szabályainak megfelelően dönt a teljesített kreditek beszámításáról.