Képzési és kimeneti követelmények (díszletfestő)

A szakirányú továbbképzés megnevezése
Díszletfestő szakirányú továbbképzési szak

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Díszletfestő

 

Létszámkeret
4-20 fő

 

A felvétel feltételei
A képzésben a művészeti és művészetközvetítési képzési terület szakirányú – legalább – alapszakján (ideértve a korábbi legalább főiskolai szintű végzettséget is), valamint képzőművész-tanár, vizuális- és környezetkultúra-tanár, design- és vizuális művészet-tanár, vizuális nevelőtanár szakon megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzési idő, félévekben meghatározva
Négy félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A szakot elvégző hallgató:
képes mozgókép- és előadóművészeti produkciók díszleteinek elkészítésében  a rendező és a díszlettervező irányításával díszletfestő feladatokat ellátni, hatékonyan együttműködve a tervezőkkel és gyártó szakemberekkel,
ismeri a színház- és színjátéktípus-, a mozgóképművészet-, a televíziós gyártás és -technológia fejlődéstörténetét,
ismeri a színpadtechnika és szcenika-, a filmtechnika fejlődéstörténetét,
ismeri a előadó-művészeti (színházi, zenei, tánc, és cirkusz) műfajokat, a mozgókép és televíziós műfajokat,
színpad- és filmtechnikai alapismeretekkel rendelkezik többek között a színészi játék, a színpadtechnika, színháztechnológia, a film- és látványtechnika, speciális effekt technika területeken,
képes részleteiben is megérteni az előadó-művészeti és mozgókép alkotói folyamatokat,
képes előadóművészekkel és az előadó-művészeti háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni,
alapvető szakismeretekkel rendelkezik a televízió-, film- és videógyártás folyamatairól,
elméletben és gyakorlatban is jól ismeri a műhelyházak és stúdiók üzemeltetését, különös tekintettel a vizuális alkotói és szakmai feladatokra,
ismeri a szcenikai eszközök (díszlet, jelmez, kellék, egyéb szcenikai eszköz) gyártásszervezésének valamint raktározásának elméleti és gyakorlati alapjait,
jártas az alkalmazott díszletfestő mesterség alapvető elméleti és gyakorlati folyamataiban, az alkotói technikák, az anyagismeret, anyaghasználat, a gyártás, az eszközök, a karbantartás és felújítás kérdéseiben,
szakmai gyakorlott szerzett díszletfestésben,
átlátja az alapvető fényfestési és egyéb hatásvilágítási technikák használatát,
szcenikus és tervezők mellett végzett gyakorlati alapismeretekkel rendelkezik,
gyakorlott a különböző előadóművészeti intézményi formákban, továbbá produkcióban, projektben, teamben való együttműködésben,
tapasztalatokkal rendelkezik a mozgókép-művészeti alkotói és gyártási folyamatokról, a szabadtéri- és stúdiófelvételekről,
jártas a műszaki ábrázolásban, a tárgy-imitáció színpadi és mozgóképes megjelenítésében,  a megvilágítás lehetőségeiben, valamint a virtuális tervezési szoftver használat ismereteiben,
ismeri az alapvető biztonságtechnikai feltételeket, munkajogi, pénzügyi és szerződéses kötelezettségeket, előírásokat,
átfogó ismeretekkel rendelkezik saját művészeti ága működéséről, jogszabályi hátteréről, szakmai és etikai elveiről, szerződési formáiról, a vonatkozó vállalkozói-, szerzői- és egyéb jogairól,
eligazodik a kortárs mozgókép- és előadóművészet szakmai és közösségi folyamataiban,
képes a kollektív vizuális alkotás munkafolyamataiban kreatívan részt venni, az alkalmazott díszletfestő feladatokat ellátni

 

Személyes adottságok, készségek
Képes előadó-művészeti és televíziós produkciók tervező művészeivel és szakembereivel a vizualitás területén hatékonyan együttműködni,
a kollektív alkotás munkafolyamatait támogatni,
• fejlett arányérzékkel, képi látásmóddal, tervezési és szerkesztési készséggel, képzőművészeti képességekkel rendelkezik,
nyitottan és együttműködően viszonyul a produkciót létrehozó művészek elképzeléseihez,
kezdeményező az új analóg és digitális vizuális technikák felhasználásában.
nyitott az új ismeretekre, módszerekre, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségekre.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A díszletfestő szakirányú továbbképzési szakon megszerzett szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak az előadó-művészeti területen (prózai és zenés színház, operaház, balett- és táncegyüttes, cirkusz stb.) intézményekben, vállalkozásokban, együttesekben, televízió- és filmstúdiókban, valamint előadóművészeti tevékenységgel is foglalkozó közművelődési intézményekben díszletfestő feladatokat professzionális szinten ellátni.
A végzettek a képzés alapján – az előadó-művészeti törvényben meghatározott kritériumok szerint nyilvántartott és besorolt – professzionális előadó-művészeti szervezetben elsajátított gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.
A végzettek elhelyezkedését biztosítja, hogy az előadó-művészeti munkakörök a magyar jogrendben szakképzettséget igényelnek.

 

A képzés célja
Előadó-művészeti és előadó-művészet profilú közművelődési intézmények, vállalkozások, együttesek, televízió- és filmstúdiók díszletfestő szakembereinek professzionális és interdiszciplináris képzése.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték
Elméleti alapismeretek: 18-20 kredit
Mozgókép- és előadó-művészet történet (nemzetközi és magyar)   
Színpad- és filmtechnika történet   
Előadó- és mozgókép-művészeti műfajok   
Elméleti szakismeretek: 33-35 kredit
Színpad- és filmtechnikai alapismeretek   
Mozgókép- és előadó-művészeti alkotói ismeretek
Valós és virtuális ábrázolás, tárgyimitáció
Biztonságtechnikai ismeretek   
Jogi alapismeretek   
A kortárs film- és előadó-művészet (alkotók, alkotások)
Gyakorlati alapismeretek: 29-31 kredit
Az előadás-készítés elméleti és gyakorlati ismerete   
Mozgóképgyártási alapismeretek   
Műhelyház és filmstúdió alapismeretek   
A szcenikai gyártás és raktározás elméleti és gyakorlati ismerete   
Az alkalmazott díszletfestő mesterség   
Szakmai gyakorlatok: 29-31 kredit (szakdolgozattal)
Díszletfestés gyakorlat   
Fényfestés gyakorlat   
Szcenikus és tervezők (melletti) gyakorlat   
Előadó-művészeti produkciós gyakorlat   
Mozgókép-művészeti produkciós gyakorlat

 

A szakdolgozat kreditértéke
7 kredit
Szakdolgozati szemináriumok:
•  Díszletfestő szakmai gyakorlat feldolgozása
•  Díszletfestés - mestermunka készítés

 

Korábbi tanulmányok beszámításának rendje
A hallgatónak jogában áll a korábban teljesített kreditjeit elfogadtatni. Ehhez, felvételét követően a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott eljárásrendnek megfelelően kreditátviteli kérelmet nyújt be. A kreditátvitel ügyében illetékes bizottság a kreditátvitel szabályainak megfelelően dönt a teljesített kreditek beszámításáról.