A Művészeti Kar 2020/2021. tanévének időrendi beosztása

  ESEMÉNY ŐSZI SZEMESZTER TAVASZI SZEMESZTER
       
  Regisztrációs időszak 2020. augusztus 21. - 2020. szeptember 18. 2021. január 22. - 2021. február 15.
  Orientációs nap szeptember 7. és 8.  
  Beiratkozás, bejelentkezés a Neptun tanulmányi rendszerben augusztus 31. - szeptember 11. január 25. - február 8.
  Kurzusfelvétel, kurzus leadás a Neptun tanulmányi rendszerben augusztus 31. - szeptember 18. január 25. - február 15.
  Az átvétellel (intézmény-, szakváltás stb kapcsolatos
kérelmek benyújtásának határideje
augusztus 21. január 24.
  Költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek
benyújtásának határideje
augusztus 21. január 24.
       
  Képzési időszak 2020. szeptember 7. - 2021. január 25. 2021. február 1. - 2021. június 11.
  Szorgalmi időszak- oktatás szeptember 7. - december 18. február 1. - május 7.
  Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem leadása a TO-n szeptember 18. február 15.
  Kurzusok befogadása, elismertetése, kérelem leadása a TO-n szeptember 18. február 15.
  Hallgatói jogviszony szünetelési kérelmének leadása a TO-n(aktív félév passziválása) október 2. február 26.
  Utólagos bejelentkezési kérelem leadása a TO-n (félév aktiválás) szeptember 25. február 19.
  Hallgató köteles a Neptun tanulmányi rendszerben rögzített kurzusait ellenőrizni  és amennyiben szükséges a TO-ra benyújtani a változtatás iránti kérelmeket ezen határidőig szeptember 30. február 26.
  Őszi szünet/ Tavaszi szünet október 23 - november 1. április 5 -április 9.
  Vizsgaidőpontok meghirdetése a Neptun tanulmányi rendszerben november 23. április 12.
       
  Vizsgaidőszak december 21. - január 25. május 10. - június 11.
  Záróvizsga időszak (határidők záróvizsgázók számára)    
  A diplomázó hallgató megkeresi az adott szak szakfelelősét
hogy hagyja jóvá a tervezett szakdolgozati témát és a
választott konzulens személyét.
előző év június 2 - 5. előző év október 5 - 9.
  Kapcsolatfelvétel a kijelölt konzulenssel előző év június 8 - 12. előző év október 12 - 16.
  Szakdolgozat leadási határideje, záróvizsgára
jelentkezés (KI* és DMI*)
október 30. március 31.
  Diplomamunka bemutatása (KI*, DMI*) november 16. - november 20. május 3. - május 7.
  Szakdolgozati és Diplomamunka téma bejelentése (KI, DMI, ZMI*) előző szemeszter június 12. február 1.
  Diplomahangversenyre és záróvizsgára jelentkezés (ZMI* BA + Osztatlan+ Művész MA) október 22. április 9.
  Tanári szakdolgozati tanulmány leadása (ZMI*, DMI*, KI*) október 30. április 5.
  Szakdolgozati portfólió leadása
és záróvizsgára jelentkezés (ZMI*, KI*, DMI*)
október 30. április 30.
  Szorgalmi időszak vége december 11. május 2. 
  Vizsgaidőszak december 14. - január 15. május 3. - május 31.
  Diplomahangverseny időszak (ZM*I) december 14. - január 15. május 3. - május 31.
  Abszolutórium kiállítása január 22. június 4.
  Szakdolgozatvédés időszaka (KI*, DMI*) január 25. - január 29. június 7. - június 11.
  Záróvizsga időszak (ZMI*) január 25. - január 29. június 7. - június 11.
  Diplomaátadó   július 2. 
       
  * Zeneművészeti Intézet    
  * Képzőművészeti Intézet    
  * Design és Médiaművészeti Intézet    
       
  Pécs, 2020. március 12.