Felhívás a 11. Kari Művészeti és Művészettudományi Diákköri Konferencián való részvételre

FELHÍVÁS

a 11. Kari Művészeti és Művészettudományi Diákköri Konferencián való részvételre

 

A rendezvény célja:

A karon tanuló hallgatók önálló, magas színvonalú művészeti alkotásainak és művészetelméleti kutatási eredményeinek bemutatása és megmérettetése.

A zsűri ajánlása alapján a konferencián résztvevőknek lehetőségük nyílik a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciójában való részvételre. amit 2021. április 8-10. között a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Kara rendez meg.

 

A rendezvény tagozatai:

 

I. Vizuális művészeti alkotások:

I/1. Síkbeli művészet:

 • festészet, képgrafika (egyedi- és sokszorosító), tervezőgrafika, fotó stb.

 

I/2. Térbeli művészet:

 • szobrászat, építőművészet, design, installáció, land-art, szcenika, ötvös, textil,
 • kerámia, belsőépítészet, környezettervezés, stb.

 

I/3. Időbeli művészet:

 • animáció, rövidfilm, multimédia, intermédia, videó stb.

 

I/4. Térbeli-időbeli művészet:

 • akció művészet, performance, happening stb.

 

Síkbeli és térbeli művészet tagozatra kiállításra kész állapotú alkotással lehet nevezni.

Sorozatnál a zsűri fenntartja a jogot a megbontáshoz.

Időbeli művészetek területén az alkotás időtartama maximum 15 perc lehet!

 

II. Művészetelméleti pályamunkák:

II/1. Művészettörténet és művészetkritika

II/2. Művészetfilozófia és -esztétika

II/3. Társadalomtudományok:

 • művészetpszichológia és -szociológia, kulturális antropológia, néprajz, kultúrtörténet, művészeti menedzsment, kommunikáció-elmélet stb.

II/4. Szakelmélet minden művészeti ágban

II/5. Művészetpedagógia és szakterületi szakmódszertan

 

Azokat az alkotásokat, melyeket a pályázók nem tudnak egyértelműen besorolni valamely kategóriába, a nézetük szerint legmegfelelőbb kategóriába nevezzék be.

 

BEADÁSI HATÁRIDŐ:

2020. november 6. péntek 11.00 óra

Tervezőgrafikusoknak:

2020. november 10. kedd 12.00 óra

 

Beadás helye:

 • festők, szobrászok → Képzőművészeti Intézet titkárság
 • keramikusok,  tervezőgrafikusok, elektronikus zenei médiaművészek → Design és Médiaművészeti Intézet titkárság

 

Szak Konferencia  időpontja
festő, szobrász 2020. november 10-11. kedd-szerda
formatervezés, első forduló 2020. november 10. kedd 10:00 óra
elektronikus zenei médiaművész, első forduló 2020. november 18. szerda 10:00 óra
tervezőgrafika 2020. november 11. szerda

 

Beadandó dokumentumok:

I. Művészeti alkotásoknál:

- kari nevezési lap nyomtatott formában a hallgató aláírásával, illetve a témavezető ajánlásával és aláírásával (letölthető a honlapról: www.art.pte.hu)

-  adatlap, a bemutatásra szánt műalkotás koncepciójának tömör összefoglalása, rezümé

(1 oldal, A/4, 1 példányban, az 1. sz. mellékletben ismertetett formai követelményeknek  megfelelően):

 • a műalkotás címe
 • a szerző(k) neve
 • intézmény, kar
 • szak, évfolyam
 • témavezető(k) neve, tudományos fokozata, beosztása
 • rövid összefoglaló a műről

 -  műleírás, az alkotófolyamat írásos ismertetése

(3-5 oldal, A/4, 2 példányban, a 2. sz. mellékletben ismertetett formai követelményeknek megfelelően)

   

II. Művészetelméleti dolgozatoknál:

- Kari nevezési lap nyomtatott formában a hallgató aláírásával, illetve a témavezető ajánlásával és aláírásával

- A pályamunka megállapításainak tömör összefoglalása, rezümé (1 oldal, A/4 az 1. sz. mellékletben ismertetett formai követelményeknek megfelelően, 1 példányban):

 • a dolgozat címe
 • a szerző(k) neve
 • intézmény, kar
 • szak, évfolyam
 • témavezető(k) neve, tudományos fokozata, beosztása
 • rövid összefoglaló a műről
 • a pályamunka, dolgozat 2 példányban, spirálozva, 15-50 oldal terjedelemben, a 2. sz. mellékletben ismertetett formai követelményeknek megfelelően

 

A kari nevezési lap letölthető itt, illetve beszerezhető az intézeti titkárságon.

 

A pályamunkák értékelési szempontjai:

 • Műalkotás esetén:
 • A téma eredetisége.
 • A tartalomnak megfelelő szakmai/művészi színvonalú megvalósítás, a műalkotás és a kapcsolódó írásmű harmonikus prezentációja.

 

Művészettudományi dolgozat esetén:

 • A téma aktualitása, újszerűsége, a szakirodalom ismerete, az elért eredmények érvényessége, fontossága.
 • A dolgozat érvelése, stílusa, strukturáltsága, formai színvonalának minősége, illusztráltsága.

 

Szóbeli ismertetés, előadás értékelési szempontjai:

 • Érthetőség, tagoltság, terjedelem, stílus.
 • A szemléltetés színvonala, vitakészség.

 

Formai követelmények:

 • Az adatlap, illetve a rezümé, azaz a pályázati téma rövid ismertetésének formai követelményeit a felhívás 1. sz. melléklete,
 • a műalkotásokhoz, az alkotófolyamat írásos ismertetéséhez kapcsolódó írásművek, a művészetelméleti dolgozatok formai követelményeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

MEGJEGYZÉS:

A kari konferencián a pályázók személyesen védik meg beadott pályamunkájukat.

A 2021. április 8-10. között a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Karán megrendezésre kerülő 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciójába csak a kari konferencián részt vevő hallgatók jelentkezhetnek.

 

További információ:

Prof. Somody Péter

György Hajnal intézeti menedzser - gyorgy.hajnal@pte.hu

Vályi Viktória intézeti menedzser - valyi.viktoria@pte.hu

Teljes pályázati felhívás mellékletekkel: (pdf)

Web: www.art.pte.hu

Határidő: 
2020. november 06. 11:00