Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Elektronikus zene és médiaművészet alapképzés

 
 
Az Elektronikus Zene és Médiaművészet BA képzés az elektronikus zeneszerzés, hangtervezés és kapcsolódó elektronikus művészetek (installáció, videó, hálózati művészetek) alapjaiba vezeti be a hallgatót. Azoknak ajánljuk, akik elektronikus művészeti és kísérleti zenei formák területén alkotnak, érdeklődési területük-höz háttérismeretet, társművészeti tapasztalatokat és továbblépési lehetőségeket keresnek. A 3 éves (BA) alapképzés a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának kiválóan felszerelt stúdióiban, laborjaiban kap helyet. A képzés állami finanszírozott nappali és költségtérítéses formában indul.
 
A képzés során az alábbi kurzusok témakörei vezetnek be a számítógépes zene és hangművészet egyes területeibe:
 • alapozó ismeretek: filozófia, esztétika, szerzői jog, művészettörténet, zenetörténet, akusztika, zeneelmélet
 • általános szakmai ismeretek: hangszínszolfézs, pszichoakusztika, elektronikus zenei lejegyzés, előadói gyakorlat, kutatás
 • szakmai ismeretek: elektronikus és számítógépes zeneszerzői technikák, számítógépes zenei realizáció (additív szintézis, konkrét zene, fm, live coding stb), stílusgyakorlatok (szalagos és analóg technikák, kortárs zenei formák stb.), sound design (foley, játékhang-tervezés, rádiós gyakorlat stb.), hangszintézis és -analízs
Bővebben lásd a tanterv hálóban (melléklet / elektr_ba-tantervi_halo-2012-.pdf).
 
Oktatók:
 • Baracskai Zlatko, PhD (hangszintézis Supercollider szoftver segítségével)
 • Bolcsó Bálint, DLA (zeneszerzés, zeneelmélet)
 • Borosi Gábor (stúdiógyakorlat)
 • Ferenci Erazmus (művészeti rádiózás)
 • Gocsál Ákos (fonetika)
 • Nikolaus Gerszewski (előadói gyakorlat)
 • Kovács Balázs, PhD, szakirányfelelős (zenei informatika és médiaművészetek, zeneesztétika, kutatás)
 • Kovács Szilvia (hangművészeti projektek)
 • Labus Máté (hangszínszolfézs, videóművészet)
 • Laborci Gergely (programozás)
 • Márton Péter (szintetizátor-építés)
 • Simongáti-Farquhar András (hang-akusztika, matematika)
 • Vas Bence, DLA habil. (akusztika)
 • Weber Kristóf (számítógépes kottaszerkesztés)
 
Tiszteletbeli, már nem aktív oktatóink:
 • Danczi Csaba László, PhD (pszichoakusztika)
 • Szigetvári Andrea DLA
 • Vidovszky László, prof. emeritus
 
A szakirányon készült szakdolgozatok:
 • A hangszín érzékelése és fejlesztése (Pap Ferenc, 2013)
 • A lehetetlen zene - Conlon Nancarrow és öröksége (Kiss Rajmund, 2014)
 • A Mesterséges Intelligencia kifejlődése, jelentősége és használata az elektronikus zenében (Mozsdényi Péter, 2017)
 • A mechanikusan vezérelt hangszerek története (Molnár-Megyeri Róbert, 2013)
 • A tér felhasználhatóságának sokszínűsége a zenei kompozíciókban (Sabján Zoltán, 2015)
 • A zene és a vizualitás fúziója (Szabó Lajos Sebestyén, 2014)
 • Akuzmatikus zene - A konkrét zenétől a hangmint alapú zeneiparig (Molnár Tamás, 2017)
 • Az OSC alapjai és művészeti felhasználásának lehetőségei (Kolozsvári Lajos, 2015)
 • Generatív zene (Lázár Gábor, 2013)
 • Gesztusvezérelt és taktilis hangszerek (Mikolai Martin, 2013)
 • Grafikus notációk az elektronikus zene tükrében (Papp Viktorina, 2013)
 • Hanghatás - Frekvenciák hatása fizikai testekre (Ciocan Flaviu, 2013)
 • Hangszer és elektronika együttműködésének lehetőségei a kortárs komponált és improvizált zenében (Bencsik Gábor, 2017)
 • Idő és audio-vizualitás Bill Viola műveinek tükrében (Labus Máté, 2014)
 • Mechanikus elektronika mint hangforrás a XXI. század művészetében (Krasz Ádám, 2015)
 • Statikusság a zenében (Kiss Barnabás, 2015)
 • Valós idejű események zenei jelekké alakítása (Ollári Szabolcs, 2014)
 • Vokalitás az elektroakusztikus zenében (Bartha Márk, 2013)
 
Felvételi információk:
A mellékletek között (alább) elérhető egy áttekintés, olvasmánylista, műjegyzék és portfolióminta, ami a felvételire való felkészüléshez ad segítséget. A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók (jelentkezési határidők stb.) a felvi.hu oldalon találhatók.
 
A szakhoz kapcsolódó művészeti projektek:
 
Jelenlegi és végzett hallgatóink weboldalai: (a lista gyűjtés-bővítés alatt)
 
 
További információk: