Lengyel Péter dékán levele a hallgatóknak a rendkívüli intézkedésekről / Letter from the Dean about extraordinary measures