Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Zenepedagógiai és -pszichológiai kutatócsoport

       
  Együttműködési nyilatkozat
       
       
  Munkatársaink
       
  Bandi Szabolcs Ajtony, dr.Bredács Alice Mária, Gocsál Ákos, dr. Pais Ella Regina, Varga Lajos, Vas Bence
       
       
A kutatócsoport legújabb publikációi:
   
         
Zenepszichológia tankönyv
(szerkesztő: dr. habil Vas Bence)
  Zenepedagógia tankönyv
(szerkesztő: dr. habil Vas Bence)
       
             
           
     
Gitár hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Sára Erika)
  Gordonka hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Papp László)
  Hegedű hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Ácsné Szily Éva)
  Brácsa – mélyhegedű hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Dr. Sárosi György)
             
           
     
Oboa hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Kerényi Sándor)
  Klarinét hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Kohán István)
  Fagott hangszeres tanításmódszertani jegyzet 1. rész
(dr. habil. Herpay Ágnes)
  Fagott hangszeres tanításmódszertani jegyzet 2. rész
(dr. habil. Herpay Ágnes)
             
             
           
Fuvola hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Barth István)
           
             
           
         
Harsona-eufonium hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Bálint Péter István, Rácz Fodor Katalin)
  Trombita hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Solymosi Péter)
       
             
           
           
Ütőhangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Köte Zoltán)
           
             
           
  Bánky József: Rendhagyó zongora szakmódszertan        
Zongora hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Megyimóreczné Schmidt Ildikó)
  Rendhagyó zongora szakmódszertan
(Bánky József)
       
             
             
I. Művészetpedagógiai Konferencia, 2017.06.22-23. ELTE Természettudományi Kara, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
 
A VILÁG ÚJ KÉPE A MŰVÉSZETBEN ÉS A TUDOMÁNYBAN: Fókuszban: a vizuális kultúra pedagógiája.
 
 
A kötetben két rezümé olvasható a PTE MK oktatóitól
Dr. Bredács Alice: A pozitív pszichológia pedagógiai művészetpedagógiai aspektusai és a szemléletváltás igénye a pedagógiában című előadásáról. (20-21. oldal)
Dr. Raffay Endre és Németh Szilvia: Interkulturális tanulás – a művészeti és kulturális nevelés területén működő UNESCO obszervatóriumok európai hálózatának célja és módszerei című előadásáról. (203. oldal)


 

Munkatársaink publikációi
 
Bredács Alice
 
  Bredács Alice (2017): Élettér: A pszichológiai immunitás vizsgálata a zenetanári pályára készülők és a szakértő mentortanárok körében. Az előadás elhangzott a "térZENEtér" Zene a társas térben tudományos konferencián, PTE MK ZMI, Pécs, 2017.11.11.
   
  Bredács Alice (2017): A pozitív pszichológia pedagógiai és művészetpedagógiai aspektusai és a szemléletváltás igénye a közoktatásban. Parlando, 6. sz.
   
Bredács Alice (2017): Rendszerelvűség, mérési és értékelési modellezés és stratégiák a művészeti nevelésben. In: Károly Krisztina és Homonnay Zoltán (szerk): A tanulás és a tanítás értékelése. Kiadta az ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 284-296.
   
Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda és Bredács Alice (2016): Problem-Based Learning and Teaching in Construction-Oriented Secondary Vocational Education. Practice and Theory in Systems of Education, 11(3.) 174-193. URL:
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ptse.2016.11.issue-3/ptse-2016-0018/ptse-2016-0018.pdf
   
Bredács Alice (2016): Psychological Immunity Research to the Improvement of the Professional Teacher Training’s National Methodological and Training Development.  PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION 11(2) pp. 118-141.
   
Bredács Alice(2016): A probléma alapú tanulás és tanítás iránti igények és lehetőségek a középfokú építőipari szakképzésben. (Társzerző: Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda), Iskolakultúra, 26. évf. 7–8. szám. 100–119.
   
Bredács Alice (2016): Térszemlélet
   
Bredács Alice (2016): A rendszerelvűség és a modellezés szerepe a mérésben és az értékelésben
   
Bredács Alice (2015): A hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés a szakképzésben. Digitális tananyag. Digitális tananyagok standardjai Tamop 412 B.
   
Bredács Alice (2015): A pszichológiai immunitás vizsgálatának eredményei a szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztéséhez. Kutatási beszámoló. In. Daruka Magdolna (szerk., 2015): A tanári szerep változásának háttértényezői a szakképzésben. (TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0012, „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képtésfejlesztéséhez”) Kiadta a Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.
   
Bredács Alice (2013): Mit jelenthet a Ph.D. hallgatók virtuális hálózatának honlapja egy műszaki és művészeti tanárképzésben tanító bölcsész számára. (Vitaindító előadás teljes szövege. Az előadás helye: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Dr. Halasy-Nagy József Aula)
   

Bredács Alice (2012): A zene, tánc, színművészet, képző- és iparművészet területein képzésben részesülő 14–16 éves tehetséges tanulók csoportjaira jellemző tulajdonságok vizsgálata pszichometriai és pedagógiai eszközökkel és az eredmények felhasználása a tehetségfejlesztésben című PhD értekezés összefoglalója
   
Bredács Alice és Kárpáti Andrea (2012): A 14–16 éves művészeti képzésben részesülő tanulók pszichológiai immunkompetenciája és ennek integrációja a művészeti neveléssel. Magyar Pedagógia, 112.évf., 4. szám 197–219.
   
Bredács Alice (2010): A hazai művészeti tehetségfejlesztés iskolarendszere. Neveléstörténet, 8. évf. 1–2. szám, 5–31.
   
Bredács Alice (2009): Az érzelmi intelligencia és fejlesztése az iskolában – különös tekintettel a tehetséggondozásra.Iskolakultúra, 19. évfolyam, 5–6 szám, 55–72.
   
Bredács Alice (2009): A gyermektanulmányi mozgalommal a kísérleti pedagógiával és a művészetpedagógiai reformokkal kapcsolatos nemzetközi kitekintés. Neveléstörténet, 6. évf., 1–2. szám, 53–68
   
Gocsál Ákos
   
Gocsál Ákos (2016): The Use of Concept Maps in Creating a Short Video with Students. PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION 11 (2) pp. 71-82.
   
Gocsál, Ákos (2015): IKT-használat a szakiskolában. In: A tanári szerep változásának háttértényezői a szakképzésben. Szerk.: Daruka Magdolna. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem. 128-149.
   
Gocsál Ákos (2014): Az artikulációs tempó vizsgálata régi magyar filmekben. BESZÉDKUTATÁS 22. pp. 144-154.Az artikulációs tempó vizsgálata régi magyar filmekben 
   
Gocsál Ákos (2012): A beszéd alaphangmagasságának mérése spontán beszédből és izolált sva hangokból, férfi és női beszélőknél. In: Markó Alexandra (szerk.) Beszédtudomány: Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig. Budapest: ELTE BTK-MTA Nyelvtudományi Intézet. pp. 316-331.
   
Gocsál Ákos (2011): Videofelvétel készítése egy multimédiás bemutatóhoz  projektmódszerrel. Videofelvétellel, óravázlattal dokumentált mintaóra tanárképzéshez, tanártovábbképzéshez, TÁMOP pályázat keretében. 2011. 
   
Gocsál Ákos (2011): Internetes galéria készítése projektmódszerrel. Fényképekkel, óravázlattal dokumentált mintaóra, tanárképzéshez, tanártovábbképzéshez,TÁMOP pályázat keretében. 2011. 
   
Pais Ella Regina
   
  Pais Ella Regina: A Z-generacio tudomanykommunikacioja