Szobrászművész osztatlan MA tanterv (Sepsiszentgyörgy)

I.1. A képzés programja; a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

 

ISMERETKÖRÖK

a KKK. 8.1. alapján
és tantárgyaik

 

oktatók

FÉLÉVEK Tantárgy
kredit-
száma
Számonkérés
(koll / gyj /
egyéb)

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Tantárgy féléves tanóraszáma, tanóratípusa ea / sz / gy / konz) / kreditértéke
     Törzsanyag ismeretkörei    

    

Szobrászat (szakmai főtárgy) ismeretkör – felelőse: Colin Foster
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% gyakorlat;

 

1. Szobrászat 1-10.
Lengyel Péter
Péter Alpár
Berze Imre
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
120 gyj

    

Szobrászati technikák ismeretkör - felelőse: Mészáros Gergely
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 60 kredit% gyakorlat; 40 kredit% elmélet

 

2. Gipsztechnika
Mészáros Gergely
Éltes Barna
30 gy
30 konz /
2 kr
                  2 gyj
3. Kerámiaszobrászat
Budán Miklós
Éltes Barna
  40 gy
20 konz  /
2 kr
                2 gyj

 

Alap anyagismeret és szobrászati technikák ismeretkör - felelőse: Gaál Tamás
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% gyakorlat;

 (Kőszobrászat, Fémszobrászat, Faszobrászat és Fémöntés tárgyakból a III., IV., V., VI. félévben egy-egy félév kötelezően választható,

a többi szemeszterben minden meghirdetett szobrászati technikák egyéni konzultáció kurzus szabadon választható.)

4.  Kőszobrászat
    Lengyel Péter, Éltes Barna
     54 gy
6 konz /
2 kr
              2 gyj
5. Konstruált fémszobrászat
Gaál Tamás

      54 gy
6 konz /
2 kr
            2 gyj
6. Fémöntés
Mészáros Gergely
Péter Alpár
        54 gy
6 konz /
2 kr
          2 gyj
7. Faszobrászat
Horváth Csaba Árpád
Berze Imre
          54 gy
6 konz /
2 kr
        2 gyj

 

Haladó anyagismeret és szobrászati technikák ismeretkör - felelőse: Gaál Tamás
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 80 kredit% gyakorlat; 20 kredit% elmélet

 

8. Kőszobrászat – egyéni konzultáció
Lengyel Péter
Éltes Barna

        24 gy
6 konz /
2 kr
          2 gyj
9. Konstruált fémszobrászat – egyéni konzultáció
Gaál Tamás
          24 gy
6 konz /
2 kr 
        2 gyj
10. Fémöntés – egyéni konzultáció
   Mészáros Gergely
Péter Alpár
            24 gy
6 konz /
2 kr
      2 gyj

11. Faszobrászat –

egyéni konzultáció
Horváth Csaba Árpád
Berze Imre

              24 gy
6 konz /
2 kr
    2 gyj
                         


Ábrázolási rendszerek ismeretkör - felelőse: Nemes Csaba
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 75 kredit% gyakorlat; 25 kredit% elmélet

 

12. Tárgyábrázolás 1-2.
Palatinus Dóra, Ütő Gusztáv
60 gy /
2 kr
60 gy /
2 kr
                2 gyj
13. Térábrázolás 1-2.
Nemes Csaba, Berze Imre
        15 gy
15 ea /
2 kr
15 gy
15 ea /
2 kr
        4 gyj
14. Ábrázoló geometria 1-2.
Somody Péter
    15 ea
15 gy /
2 kr
15 ea
15 gy /
2 kr
            4 gyj

 

Művészeti anatómia ismeretkör - felelőse: Nyilas Márta
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 70 kredit% gyakorlat; 30 kredit% elmélet

 

15. Művészeti anatómia 1- 4.
Nyilas Márta, Éltes Barna
40 gy
20 ea /
3kr
40 gy
20 ea /
3kr
40 gy
20 ea /
3kr
40 gy
20 ea /
3kr
            12 gyj

 

Társművészetek ismeretkör - felelőse: Hegyi Csaba
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 50 kredit% gyakorlat; 50 kredit% elmélet

 

16. Gyakorlati fotográfia 1-2.
Fodor Pál,
Ütő Gusztáv
 30 gy /
2 kr
 30 gy /
2 kr
                 4 gyj
17. Népművészet 1-2.
Hegyi Csaba
Szőcsné Gazda Enikő
    30 ea /
2 kr
30 ea /
2 kr
            4 koll
18. Környezettervezés 1-2.
Palatinus Dóra
Péter Alpár
            15 ea
15 gy /
2 kr
15 ea
15 gy /
2 kr
    4 gyj


Tudománytörténeti és módszertani alapismeretek ismeretkör – felelőse: Raffay Endre
 elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 75 kredit% gyakorlat; 25 kredit% elmélet

 

19. Bevezetés a művészettörténetbe
Újváriné Tüskés Anna
Várallyay Réka
30 ea /
2 kr
                  2 koll
20. Proszeminárium    
Raffay Endre
Lupescu Radu
  30 sz /
2 kr
                2 gyj
21. Kortárs művészeti szeminárium 1-2.
Aknai Katalin
Várallyay Réka
30 sz /
1 kr
30 sz /
1 kr
                2 gyj

 

Az ókor művészete ismeretkör - felelőse: Raffay Endre
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% elmélet

 

22. A hellén világ művészete
Raffay Endre
Lupescu Radu
30 ea /
2 kr
                  2 koll
23. Római művészet
Rostás Tibor
Lupescu Radu
  30 ea /
2 kr
                2 koll


A középkor művészete ismeretkör – felelőse: Lupescu Radu
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% elmélet

 

24. A romanika művészete
Lupescu Radu
  30 ea /
2 kr
                2 koll
25. A reneszánsz művészete 1.
Lupescu Radu
  30 ea /
2 kr
                2 koll
26. A gótika művészete
Lupescu Radu
  30 ea /
2 kr
                2 koll

 

Az újkor művészete ismeretkör - felelőse: Rostás Tibor
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% elmélet

 

27. A reneszánsz művészete 2.
Várallyay Réka
      30 ea /
2 kr
            2 koll
28. A barokk művészete
Rostás Tibor
Lupescu Radu
      30 ea /
2 kr
            2 koll

29. Klasszicizmus és romantika

Rostás Tibor
Bordás Beáta

        30 ea /
2 kr
          2 koll

30. A 19. sz. második felének művészete

Rostás Tibor
Bordás Beáta

          30 ea /
2 kr
        2 koll


A legújabb kor művészete ismeretkör – felelőse: Aknai Katalin
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% elmélet

 

31. A 20. sz. első felének

egyetemes művészettörténete
Aknai Katalin

            30 ea /
2 kr
 
       2 koll

 32. A 20. sz. első felének

magyar művészettörténete
Várallyay Réka

            30 ea /
2 kr 


    2 koll

33. A 20. sz. második felének

egyetemes művészettörténete
Aknai Katalin

              30 ea /
2 kr
    2 koll

34. A 20. sz. második felének

magyar művészettörténete
Várallyay Réka

              30 ea /
2 kr
    2 koll


Filozófiatörténeti és művészetelméleti ismeretkör - felelőse: Hrubi Attila
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% elmélet

 

35. Filozófiatörténet 1-4.
Hrubi Attila
        30 ea /
2 kr
30 ea /
2 kr
30 ea /
2 kr
30 ea /
2 kr
    8 koll
36. Esztétika 1-2.
Hrubi Attila
Tamás Dénes
            30 ea /
2 kr
30 ea /
2 kr
    4 koll

Általános társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretkör – felelőse: Hrubi Attila
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 25  kredit% gyakorlat / 75 kredit% elmélet

37. Jogi alapismeretek  
Maljusin Mihály
            30 ea /
2 kr
       2  koll
38. Etika 1-2.
Hrubi Attila
Hubbes László Attila
         30 ea /
2 kr
30 ea /
2 kr
        4  koll
39. Művészetpszichológia
Nyilas Márta
            30 ea /
2 kr
      2 koll
40. Tudományos írásmű
Hrubi Attila
Hubbes László Attila
              15 sz /
2kr
    2 gyj


Elektronikus ábrázolás ismeretkör
- felelőse: Fodor Pál
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% gyakorlat

 

41. Számítógépes ismeretek – portfólió készítés
Fodor Pál
Péter Alpár
20 ea
10 gy /
2 kr
                  2 gyj
                         
A törzsanyagban összesen  100 ea
60 konz
30 szem
440 gy
100 ea
50 konz
60 szem
450 g
125 ea
36 konz
379 gy
 125 ea
36 konz
379 gy
105 ea
57 konz
348 gy
105 ea
 57 konz
 348 gy
 195 ea
 51 konz
 294 gy
135 ea
 51konz
 15 szem
 294 g
 30 konz
 270 g
30 konz
 270 g
 234 k 21 gyj
  20 koll

28 kr 30 kr 25 kr 25 kr  24 kr 24 kr  28 kr  26 kr 12 kr  12 kr    
SZAKDOLGOZAT                       záróvizsga
Szakdolgozati konzultáció 1-2.                 6 konz
 11 kr
6 konz
11 kr
 össz.
22 kr
2 besz
DIPLOMAMUNKA                       záróvizsga
Diplomamunka konzultáció 1-2.                 6 konz /
 10 kr
6 konz
10 kr
össz.
20 kr
2 besz
A szakon eddig
összesen
100 ea
60 konz
30 szem
440 gy
100 ea
50 konz
60 szem
450 gy
125 ea
36 konz
379 g

 125 ea
36 konz
379 gy
105 ea
57 konz
348 gy
105 ea
57 konz
348 gy
195 ea
 51 konz
294 gy
135 ea
 51konz
 15 szem
294 gy
42 konz
270 gy
42 konz
270 gy
  21 gyj
 20 koll
  4 besz

  28 kr 30 kr 25 kr 25 kr 24 kr 24 kr 28 kr 26 kr 33 kr 33 kr 276 kr

 

Szabadon választhatók

 

 

A választás biztosítása, a felvétel lehetőségei, gyakorlata a szakon:

A hallgatók felvehetik a Művészeti Karon az adott félévben meghirdetett valamennyi szabadon választható kurzust, illetve a Pécsi Tudományegyetem Campus-kredit programjában felajánlott kurzuskínálatból is válogathatnak minimálisan 20 kreditértékben. vö. PTE SZMSZ/5 mell. 33/A. § (1) – (11).
https://adminisztracio.pte.hu/sites/adminisztracio.pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/5mell-tvsz20201001.pdf

 

szabadon választható tárgyak                      20 kr
 
  
2 kr   4 kr 2 kr 4 kr 2 kr 2 kr 4 kr    

 

Szakmai gyakorlat

 

 42. Művésztelepi gyakorlat

Lengyel Péter

Berze Imre

         60gy /2 kr    60gy /2 kr       4 kr gyj
Szakon eddig mindösszesen 100 ea
60 konz
30 szem
440 gy+ szabadon v.
100 ea
50 konz
60 szem
450 gy
125 ea
36 konz
379 gy + szabadon v.
125 ea
36 konz
439 gy + szabadon v.

105 ea
57 konz
348 gy+ szabadon v.
105 ea
 57 konz
408 gy+ szabadonv.
195 ea
 51 konz
294 gy+ szabadon v.
135 ea
 51konz
 15 szem
294 gy + szabadon v.
42 konz
270 g
42 konz
270 g
 990 ea
482 konz
105 szem
3592 gy
+ szabadon v.
25 gyj
20koll
4besz
+ szabadon v.
 
30 kr 30 kr 29 kr 29 kr 28 kr 28 kr 30 kr 30 kr 33 kr 33 kr Össz.
300 kr
 
 a szakon összesen 300 kr           

 

 SZIGORLATOK

 

Művészettörténet           szigorlat            
Művészeti anatómia és térábrázolás       szigorlat                
Szobrászat főtárgy szakmai alapvizsga
(nem ismételhető)
          alapvizsga