Festőművész osztatlan MA tanterv (Sepsiszentgyörgy)

I.1. A képzés programja; a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

 

ISMERETKÖRÖK

a KKK. 8.1. alapján
és tantárgyaik

 

oktatók

FÉLÉVEK Tantárgy
kredit-
száma
Számonkérés
(koll / gyj /
egyéb)

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Tantárgy féléves tanóraszáma, tanóratípusa ea / sz / gy / konz) / kreditértéke
     Törzsanyag ismeretkörei    

    

Festészet (szakmai főtárgy) ismeretkör – felelőse: Somody Péter
     elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% gyakorlat

 

1. Festészet 1-10.
Hegyi Csaba
Somody Péter
Máthé László
Ütő Gusztáv
Vorzsák Gyula
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
270 gy
30
konz /
12 kr
120 gyj

    

Festészeti anyagismeret és színelmélet ismeretkör - felelőse: Bullás József
     elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% gyakorlat

 

2. Anyagismeret 1-2.
Bullás József
Ütő Gusztáv

    15 gy
15ea /
2 kr
15 gy
15ea /
2 kr
            4 gyj
3. Színtan 1-2.
Bullás József
Vorzsák Gyula
        15 gy
15ea /
2 kr
15 gy
15ea /
2 kr
        4 gyj

 

Grafikai technológiák ismeretkör - felelőse: Ernszt András
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% gyakorlat

 

4.Sokszorosító grafika 1-2.
Ernszt András
Bóbics Diána
        54 gy
6 konz /
3 kr
54 gy
6 konz /
3 kr
        6 gyj
5. Tervezőgrafika 1-2.
Gerendy Jenő

        20 ea
10 gy /
2 kr
20 ea
10 gy /
2 kr
        4 gyj

 

Ábrázolási rendszerek ismeretkör - felelőse: Nemes Csaba
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% gyakorlat

 

 6. Tárgyábrázolás 1-2.
Lukács József
Ütő Gusztáv

    27 gy
3 ea /
2 kr
 27 gy
3 ea /
2 kr
            4 gyj
7. Térábrázolás 1-2.
Nemes Csaba
Berze Imre
15 ea
15
konz /
2 kr
15 ea
15
konz /
2 kr
                4 gyj
8. Ábrázoló geometria 1-2.
Somody Péter
    15 ea
15 gy /
2 kr
15 ea
15 gy /
2 kr
            4 gyj


Művészeti anatómia ismeretkör - felelőse: Nyilas Márta
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% gyakorlat

 

9. Művészeti anatómia 1- 4.
Nyilas Márta
Éltes Barna
40 gy
20 ea /
3kr
40 gy
20 ea /
3kr
40 gy
20 ea /
3kr
40 gy
20 ea /
3kr
            12 gyj

 

Társművészetek ismeretkör - felelőse: Hegyi Csaba
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:
67  kredit% gyakorlat / 33 kredit% elmélet

 

10. Gyakorlati fotográfia 1-2.    
Fodor Pál
Ütő Gusztáv
30 gy /
2 kr
30 gy /
2 kr
                4 gyj
11. Népművészet 1-2.
Hegyi Csaba
Szőcsné Gazda Enikő
    30 ea /
2 kr
30 ea /
2 kr
            4 koll
12. Környezettervezés 1-2.
Palatinus Dóra
Péter Alpár
            15 ea
15 konz /
2 kr
 
 15 ea
15 konz /
2 kr

     4 gyj


Tudománytörténeti és módszertani alapismeretek ismeretkör – felelőse: Raffay Endre
 elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:
67 kredit% gyakorlat / 33 kredit% elmélet

 

13. Bevezetés a művészettörténetbe
Újváriné Tüskés Anna
Várallyay Réka
30 ea /
2 kr
                  2 koll
14. Proszeminárium    
Raffay Endre
Lupescu Radu
  30 sz /
2 kr
                2 gyj
15. Kortárs művészeti szeminárium 1-2.
Aknai Katalin
Várallyay Réka
30 sz /
1 kr
30 sz /
1 kr
                2 gyj

 

Az ókor művészete ismeretkör - felelőse: Raffay Endre
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% elmélet

 

16. A hellén világ művészete
Raffay Endre
Lupescu Radu
30 ea /
2 kr
                  2 koll
17. Római művészet
Rostás Tibor
Lupescu Radu
  30 ea /
2 kr
                2 koll


A középkor művészete ismeretkör – felelőse: Lupescu Radu
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% elmélet

 

18. A romanika művészete
Lupescu Radu
  30 ea /
2 kr
                2 koll
19. A reneszánsz művészete 1.
Lupescu Radu
  30 ea /
2 kr
                2 koll
20. A gótika művészete
Lupescu Radu
  30 ea /
2 kr
                2 koll

 

Az újkor művészete ismeretkör - felelőse: Rostás Tibor
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% elmélet

 

21. A reneszánsz művészete 2.
Várallyay Réka
      30 ea /
2 kr
            2 koll
22. A barokk művészete
Rostás Tibor
Lupescu Radu
      30 ea /
2 kr
            2 koll
23.Klasszicizmus és romantika
Bordás Beáta
        30 ea /
2 kr
          2 koll
24. A 19. sz. második felének művészete
Bordás Beáta
          30 ea /
2 kr
        2 koll


A legújabb kor művészete ismeretkör – felelőse: Aknai Katalin
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% elmélet

 

25. A 20. sz. első felének

egyetemes művészettörténete
Aknai Katalin

            30 ea /
2 kr
 
       2 koll

 26. A 20. sz. első felének

magyar művészettörténete
Várallyay Réka

            30 ea /
2 kr 


    2 koll

 27. A 20. sz. második felének

egyetemes művészettörténete
Aknai Katalin

              30 ea /
2 kr
    2 koll

28. A 20. sz. második felének

magyar művészettörténete
Várallyay Réka

              30 ea /
2 kr
    2 koll


Filozófiatörténeti és művészetelméleti ismeretkör - felelőse: Hrubi Attila
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% elmélet

 

29. Filozófiatörténet 1-4.
Hrubi Attila
        30 ea /
2 kr
30 ea /
2 kr
30 ea /
2 kr
30 ea /
2 kr
    8 koll
30. Esztétika 1-2.
Hrubi Attila
Tamás Dénes
            30 ea /
2 kr
30 ea /
2 kr
    4 koll

Általános társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretkör – felelőse: Hrubi Attila
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 25  kredit% gyakorlat / 75 kredit% elmélet

31. Jogi alapismeretek  
Maljusin Mihály
            30 ea /
2 kr
       2  koll
32. Etika 1-2.
Hrubi Attila
Hubbes László Attila
         30 ea /
2 kr
30 ea /
2 kr
        4  koll
33. Művészetpszichológia
Nyilas Márta
            30 ea /
2 kr
      2 koll
34. Tudományos írásmű
Hrubi Attila
Hubbes László Attila
              15 sz /
2kr
    2 gyj


Elektronikus ábrázolás ismeretkör
- felelőse: Fodor Pál
elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 kredit% gyakorlat

 

35. Számítógépes ismeretek – portfólió készítés
Fodor Pál
Péter Alpár
20 ea
10 gy /
2 kr
                  2 gyj
                         
A törzsanyagban összesen  115 ea
30 sz
45 konz
350 gy
95 ea
60 sz
45 konz
340 gy
 143 ea
30 konz
367 gy
 143 ea
30 konz
367 gy
 125 ea
36 konz
349 gy
 125 ea
 36 konz
 349 gy
195 ea
45 konz
270 gy
135 ea
15 sz
45 konz
270 gy
 270 gy
30 konz

270 gy
30 konz
 230 k 20 koll
15 gyj
 
26 kr 26 kr 27 kr 27 kr  25 kr 25 kr  26 kr  24 kr 12 kr  12 kr    
SZAKDOLGOZAT                       záróvizsga
Szakdolgozati konzultáció 1-2.                 6 konz
 11 kr
6 konz
11 kr
 össz.
22 kr
2 besz
DIPLOMAMUNKA                       záróvizsga
Diplomamunka konzultáció 1-2.                 6 konz /
 10 kr
6 konz
10 kr
össz.
20 kr
2 besz
A szakon eddig
összesen
115 ea
30 sz
45 konz
350 gy
95 ea
60 sz
45 konz
340 gy
 143 ea
30 konz
367 gy
 143 ea
30 konz
367 gy
125 ea
36 konz
349 gy
 125 ea
36 konz
349 gy
 195 ea
45kon
270 gy
135 ea
15 sz
45 konz
270 gy
270 gy
42 konz
270 gy
42 konz
  20 koll
15 gyj
4 besz
  26 kr 26 kr 27 kr 27 kr 25 kr 25 kr 26 kr 24 kr 33 kr 33 kr 272 kr

 

Szabadon választhatók

 

 

A választás biztosítása, a felvétel lehetőségei, gyakorlata a szakon:

A hallgatók felvehetik a Művészeti Karon az adott félévben meghirdetett valamennyi szabadon választható kurzust, illetve a Pécsi Tudományegyetem Campus-kredit programjában felajánlott kurzuskínálatból is válogathatnak minimálisan 20 kreditértékben. vö. PTE SZMSZ/5 mell. 33/A. § (1) – (11).
https://adminisztracio.pte.hu/sites/adminisztracio.pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/5mell-tvsz20201001.pdf

 

szabadon választható tárgyak  30 ea
30 gy
30 ea
30 gy
15 ea
15 gy
 15 ea
15 gy
  30 ea
30 gy
  30 ea
30 gy
    20 kr
 
 
 4 kr 4 kr 2 kr 2 kr   4 kr   4 kr      

 

Szakmai gyakorlat

 

 Művésztelepi gyakorlat          60gy /4 kr    60gy /4 kr       8 kr gyj
Szakon eddig mindösszesen 145ea
30 sz
45 konz
380 gy
125 ea
60 sz
45 konz
370 gy
158 ea
30 konz
382 gy
158 ea
30 konz
382 gy
125 ea
36 konz
409 gy
155 ea
36 konz
379 gy
195 ea
45kon
330 gy
165 ea
15 sz
45 konz
300 gy
270 gy
42 konz
270 gy
42 konz
   
30 kr 30 kr 29 kr 29 kr 29 kr 29 kr 30 kr 28 kr 33 kr 33 kr Össz.
300 kr
 
 a szakon összesen 300 kr           

 

 SZIGORLATOK

 

Művészettörténet           szigorlat            
Művészeti anatómia és térábrázolás       szigorlat                
Festészet főtárgy szakmai alapvizsga
(nem ismételhető)
          alapvizsga