Keresztény szakrális művészet specializáció

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán a jelenleg is működő festőművész és szobrászművész szakokkeretein belül egy festőművész és egy szobrászművész osztályon keresztény szakrális művészeti specializációt indítunk 2010 szeptemberétől. A szakok jelenlegi akkreditációja szerint a végzettek festőművész és szobrászművész diplomát kapnak. Ezen osztályok hallgatói amellett, hogy a magas szintű festészeti és szobrászati gyakorlati képzésben keresztény szakrális és liturgikus művészetre irányuló feladatokat is kapnak, a Pécsi Hittudományi Főiskolával való egyetemközi együttműködés keretében elméleti képzésben is részesülnek.

A felvételi viszga szakmai követelményei ugyanazok, mint a többi festő és szobrász osztály esetében, a felvételi tájékoztatóban meghirdetettek szerint. A felvételire való jelentkezéskor egyszerűen a festőművész vagy a szobrászművész szakot kell megjelölni, majd a felvételi vizsgán személyesen kell jelezni a keresztény szakrális művészeti osztályokba való jelentkezési szándékot.

 
A képzés szellemisége így jellemezhető:
Keresztény hitből fakadó alkotó munka
Az értéktisztelő kreativitás és a tradíció nem egymást kizáró, hanem egymást feltételező alkalmazása elhivatott művészi  munkában
Hiteles és magas színvonalú művészet, amely a keresztény liturgikus térben keresi helyét
Mindehhez a teológiai esztétika elmélyült tanulmányozása
 
A specializációért felelős: Dr. habil. Hegyi Csaba DLA docens, festőművész
 
A keresztény művészet specializációról ízelítőt adhatnak a 2009. nyarán a Mecsekben rendezett "Keresztény liturgikus művészet" művésztelepi gyakorlat képei.