Oktatási segédanyagok 

Aknai Tamás

Raffay Endre

Várkonyi György

Somody Péter

Újváriné Tüskés Anna

Rostás Tibor

   
 

Művészettörténet szigorlat

     
  Művészettörténet szigorlat tételsor és szakirodalom
  Questions of the Final Exam on Art History
   

 

  Aknai Tamás
     
  XX.I. vizsgaanyag 141125.ppt
 
XX. század második fele 150505.ppt
  Csontváry (2017) 1706.ppt
 

Csontváry vizsgaanyag (2017).ppt

 
Művészetterápia vizsgaanyag (2018)
     
  Raffay Endre
   
  Proszeminárium - kurzusleírás és bibliográfia
  Görög (950 Megabyte - zip file) - kurzusleírás és bibliográfia
  Rómaiak (1,2 Gb - zip file)
  Görög-római Mitológia - kurzusleírás és bibliográfia
  Román (300 Megabyte - zip file), Az 1200 körüli Magyarország művészete - kurzusleírás és bibliográfia
  Gótika (670 Megabyte - zip file) - kurzusleírás és bibliográfia
  Reneszánsz I. (840 Megabyte - zip file) - kurzusleírás és bibliográfia
  Reneszánsz II. (1,1 Gb - zip file)
    Képanyag keramikusoknak és zenészeknek: 1. Kréta-Mükéné 2. geometrikus 3. archaikus 4. szigorú 5. klasszikus 6. protohellenizmus 7. etruszk 8. fórumok 9. Augustus 10. Amfiteatrum Flavium 11. Traianus, Hadrianus 12. Septus Severus, Diocletioanus, Constantinus 14. korai kereszténység 15. Bizánc 16. Karolingok 17. romanika 18. gótika 19. reneszánsz 1. 20. reneszánsz 2.   
     
     
  Somody Péter
     
 

Ábrázoló geometria segédanyag képzőművészeti hallgatók részére
(Descriptive geometry as practical application for Artists)                        
PDF-Portfolio formátum.    Fejezetenként, zip-tömörített verzió     Acrobat Reader X vagy ujabb verzióval olvasható.

  Ábrázoló geometria - Szoba
     
     
  Várkonyi György
     
  Képlista:  barokk művészet19. sz. második fele egyetemes és magyar művészettörténete, klasszicizmus és romantika és a 20. század első felének magyar művészete órájához.
     
 

Magyar művészet a 20. század 1. felében (képek és szövegek)

Irodalom:
1. Andrási G. - Pataki G. - Szücs Gy. - Zwickl A.: Magyar képzőművészet a 20. században, Corvina, 1999., 9 - 121. o.
2. Várkonyi György: Modern Magyar Képtár I. (1890 - 1950), Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2001., a teljes belív (oldalszámozás nincs)
3. Németh Lajos (szerk.): Magyar művészet 1890 - 1919. I. kötet, Akadémiai Kiadó, 1981., 58 - 100., 190 - 199., 324 - 381. o.
4. Kontha Sándor (szerk.): Magyar művészet 1919 - 1945. I. kötet, Akadémiai Kiadó, 1985., 327- 366. o.

     
 

Magyar művészet a 20. század második felében (képek)

Magyar művészet a 20. század második felében (szövegek)

   

 Irodalom:

Andrási Gábor-Pataki Gábor-Szücs György-Zwickl András: Magyar képzőművészet a 20. században. Budapest, Corvina, 1999., 122-272 pp.
György Péter-Pataki Gábor: Az Európai Iskola és az Elvont Művészek Csoportja.  Budapest, Corvina, 1990.
Várkonyi György: Modern Magyar Képtár I. (1890 - 1950), Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2001.
Sárkány József-Várkonyi György: Modern Magyar Képtár II.  (1955-2003), Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2003.

     
  Újváriné Tüskés Anna
     
 

Tantárgyleírások:

Művészettörténet 1

 

Course descriptions and requirements:

Introduction to History of Art

Writing Scientific Texts

Roman Art

Contemporary Culture

  Required reading for Writing Scientific Texts: R. R. Jordan: Academic Writing Course
  Fred S. Kleiner: Gardner’s Art Through The ages - A concise global history

     
  Rostás Tibor
   
    (frissítve: 2022. december)
  Bevezetés az építészettörténetbe 
  Design - a formatervezés és a tárgykultúra története 1800-ig 
  A magyarországi műgyűjtés története
  Magyarországi művészet - esettanulmányok
     
  Bevezetés - őskori, ókori, antik és Európán kívüli művészet 
  Antik görög művészet 
  Antik római művészet 
  Koraközépkor - népvándorlás-kor, Karling-kor, Ottó-kor, preromantika 
  Egyetemes középkor és reneszánsz 
  Romanika 
  Gótika 
  Magyarország művészete 1526-ig 
  Reneszánsz és manierizmus 
  Barokk 
    •  Francia barokk művészet 
    •  Észak-Itália barokk művészete 
  Klasszicizmus és romantika 
  A modern kezdetei 
 

A 19. század második felének művészete

 

Előzmények és Magyarország művészete 1900-ig

  Bauhaus
  Konstruktivizmus 
  Magyar konstruktivisták