A Design és Médiaművészeti Intézet oktatói

Burkus Judit

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
Gerendy Jenő

dékánhelyettes (kapcsolati és arculatért felelős), tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
A Doktori Iskola témavezetője