Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

A Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet oktatói

Burkus Judit

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
Gerendy Jenő

dékánhelyettes (oktatási), tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
A Doktori Iskola témavezetője