Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

A Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet oktatói

Gerendy Jenő

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
A Doktori Iskola témavezetője
Fusz György

dékánhelyettes (tudományos), intézetigazgató
A Doktori Iskola témavezetője
Nagy Márta

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
A Doktori Iskola témavezetője