A Képzőművészeti Intézet oktatói

Ernszt András

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
A Doktori Iskola témavezetője
Hegyi Csaba

dékánhelyettes (oktatási és minőségirányítási), szakfelelős
A Doktori Iskola témavezetője
Nemes Csaba

intézetigazgató
A Doktori Iskola témavezetője
Horváth Csaba Árpád

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
Nyilas Márta

tantárgyfelelős
A Doktori Iskola témavezetője