Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

A Képzőművészeti Intézet oktatói

Hegyi Csaba

dékánhelyettes (oktatási és minőségirányítási)
A Doktori Iskola témavezetője
Gaál Tamás

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
A Doktori Iskola témavezetője