Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

A Doktori Iskola oktatói

Dr. Farkas István Péter

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató, tantárgyfelelős
A Doktori Iskola témavezetője
Gerendy Jenő

dékánhelyettes (oktatási), tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
A Doktori Iskola témavezetője
Nemes Csaba

intézetigazgató
A Doktori Iskola témavezetője
dr. Király Csaba

szakfelelős, tantárgyfelelős
A Doktori Iskola témavezetője
Gaál Tamás

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
A Doktori Iskola témavezetője