Z Generáció


 

 

A Pécsi Tudományegyetem fiatal kutatóinak bemutatása

Karunk fiatal kutatóival ismerkedhetünk meg rövid portréfilm keretében, illetve interjúrészleteken át járhatunk körbe egy-egy témát.

 

A projekt alapvető célja az, hogy bemutassa a Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetében illetve kötelékében található fiatal korosztály számára az egyetem tudományos eredményeit, az itt folytatható tudományos munka értékeit. A fentebb megfogalmazott célt akkor tudjuk elérni, ha a fiatal korosztályt megismerjük, és ha a fiatal korosztályhoz sajátos nyelvezetük, kommunikációs stílusuk, kommunikációs eszközeik alkalmazásával közelítünk. Ezen - a szakirodalomban Z generációnak nevezett, 15-24 éves - korosztály magatartásának, értékeinek feltárásához, aktivizálásához járul hozzá a projekt. A projekt céljának eléréséhez aktivitásainkat a fiatal generációra koncentráljuk, így értelmezésünk szerint a középiskolásokat, az egyetemi hallgatókat és a PhD hallgatókat érintő tevékenységeket fogalmaztunk meg elsődlegesen, éppen ezért ennek megfelelően tervezzük az aktivitásokat is, szem előtt tartva a megvalósítás céljait. Kiinduló feltételünk volt a tervezés során az is, hogy a Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetébe tartozó dél-dunántúli területeket tekintjük a megvalósítás helyszínének, nem kizárva természetesen más térségek érdeklődőit sem. A projekt során létrejövő tudást azonban széles körben kívánjuk elérhetővé tenni, segítve más területeken megvalósuló fiatal generációt célzó programok sikerességét.

 

A fentebb vázolt projektkoncepció céljainak eléréséhez az alábbi tevékenységeket, tevékenységcsoportokat tervezzük.
• A fiatal célcsoport magatartásának, döntéseinek megismerése
• Fiatalok kommunikációjának megismerése
• PhD közösség fejlesztés
• Kutatói portrék, izgalmas kutatási témák
• Flashmob rendezvények
• Kommunikálás a Z-generációval - a tudás átadása

 

A projekt teljes leírása