Kar bemutatása

 

Dékáni köszöntő

 

Karunk a művészet hagyományos és megújuló formáinak széles körét közvetíti. Mivel tudományegyetemi közeg vesz bennünket körül, ezért a művészet és a tudomány lehetséges kapcsolódási viszonyai hatással vannak a működésünkre. A művészet és a tudomány nélkülözhetetlen felek a kultúrában, állandó kapcsolatot tartanak fenn egymással. Ezért a művészet és tudomány párhuzamos és kölcsönös együttállásában hiszünk. Oktató munkánk során a hallgatóinkat azokkal a készségekkel kívánjuk felruházni, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy autonóm művésszé, alkotó emberré váljanak. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a magas színvonalú szakmaiság, mesterség, hivatás képviseletének. Olyan művészi életforma kereteinek közvetítésében vagyunk elkötelezettek, amely a társadalmi-kulturális környezet formálására is képes. Hisszük, hogy a művészet a legitim máshogy gondolkodás területe, és valljuk a kritikus gondolkodás jelentőségét. Irányadó számunkra a művész személyiség olyan ideája, amelyben az általunk képzett „művész” médiumának magabiztos szakértője, szakirányú és elméleti felkészültsége önálló gondolkodásra jogosítja, továbbfejlődését képes előmozdítani, művészetét kulturális környezete összefüggésrendszerében értelmezni, valamint társadalmi felelőssége tudatában művészetnevelési, tanári feladatait maradéktalanul el tudja látni. Intézményünk küldetéstudatának része, hogy a kar – az elsődleges szakmai, művészeti, tudományos és pedagógiai tevékenységek mellett – a térség kulturális életének meghatározó résztvevője legyen, sokszínűségünk erejét mozgósítva a kulturális integráció egyre hangsúlyosabb képviselőjévé váljon. Elhivatottak vagyunk abban is, hogy a Kárpát-medencéhez és benne Pannóniához köthető művészeti értékeket, hagyományokat ápoljuk, azon meghatározó személyiségekhez és művészi teljesítményekhez fűződő elkötelezettségeket, amelyek karunkat a kezdetektől meghatározzák, szem előtt tartsuk. Ugyanakkor a művészet folyton változó, kísérletező, jelenünket meghatározó egyetemes áramlataival is állandó kapcsolatot kell tartanunk. Szorgalmazzuk az új, illetve más művészeti médiumokkal való érintkezések-átjárások kutatására irányuló törekvéseket. Hiszen a tudományegyetemi közegben a multidimenzionális és -diszciplináris töréspontokon jelennek meg azok az eddig ismeretlen tartalmak, amelyek bővíthetik a művészetről alkotott eddigi elképzeléseinket. Támogatjuk ezért a mindenkori jelenünkhöz közvetlenül köthető művészeti kísérletezést és elméleti kutatást.

 

 Dr. habil Lengyel Péter, dékán

 

Pécs

Pécs mintegy 150.000 lakosával az ország ötödik legnagyobb városa. 2000 éves történelmi múltja, kulturális, művészeti és szellemi öröksége, valamint földrajzi fekvése, környezete révén az egyik legizgalmasabb magyar város, ahol a nemzetiségek hagyományai, értékei ötvöződnek. Városi sétánk során megcsodálhatjuk a világörökség részét képező ókeresztény sírkamrákat, törökkori emlékeket és a modern építészet és művészet alkotásait is. 2008-ban Pécs 2. helyezést ért el a 75-200 ezer lelkes városok kategóriájában az élhető városok világversenyén (LivCom Awards). Gazdasági szerkezete az elmúlt évtizedekben sokat változott – egyre inkább a tudás-, az egészségügyi, és a kulturális ipar lépett előtérbe, s 2010-re elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet. A nagyszabású fejlesztési projektek keretében megújultak a város közterei, felépült a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, valamint Európa egyik legjobb akusztikájú 1000 fős koncertterme, a Kodály Központ, mely a Pannon Filharmonikusok otthona. 2000 óta minden júniusban Pécsett rendezik meg a Pécsi Országos Színházi Találkozót (POSZT), mely immár az ország egyik legjelentősebb kulturális eseménye. Pécs egyetemi város, pezsgő diákélettel, változatlanul vonzó a magyar és külföldi hallgatók számára egyaránt.

 

 

A Pécsi Tudományegyetem

A Pécsi Tudományegyetem 22000 hallgatójával, 1600 oktatójával és 10 karával az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, a Dunántúl tudományos központja. Egyes képzéseinek központjai a környező megyeszékhelyek, úgy mint Kaposvár, Szombathely, Zalaegerszeg és Szekszárd. Alapításának története az 1367-es esztendőig nyúlik vissza, az egyetem 2017-ben 650 éves jubileumát ünnepli. A hagyományokra építve lépést tart a jelen és a jövő kihívásaival, hogy polgárai a generációkon át megőrzött tudás mellett a legmodernebb ismeretek birtokába jussanak. Az oktatás és a kutatás mellett meghatározó jelentőségű a gyógyítás: az egészségügyi szakemberképzés mellett a Klinikai Központ a régió lakosságának járó- és fekvőbetegellátását is végzi. Kiemelt szerepet kap az innováció és a valódi tudományos teljesítmény elismerése is. A PTE széles és egyre bővülő kapcsolatokat ápol más neves egyetemekkel és kutatóintézetekkel szerte Európában, az Egyesült Államokban és Ázsiában. Eredményes pályázati tevékenységének köszönhetően számos nemzetközi kutatói, oktatói és hallgatói csereprogramban vesz részt. 30 éve kínál angol nyelvű képzéseket, a külföldi hallgatók száma évente nő. Világszerte több, mint 80 országból érkeznek hallgatók, hogy a Pécsi Tudományegyetemen végezzék tanulmányaikat, kutatásaikat.

 

 

 Zsolnay Kulturális Negyed

A Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa projektnek az egyik legnagyobb beruházása volt a Zsolnay Kulturális Negyed, mely 5 hektáron, a már lepusztult Zsolnay Gyár területén épült fel. A gyár még működő egységei átköltöztek a negyed keleti részébe, a megüresedett épületeket átépítették, felújították, hogy helyet adjanak a kultúrának, a művészeteknek, az oktatásnak és a turizmusnak. A belvárostól 10 percnyi sétára koncertek, állandó és időszaki kiállítások, bábszínház, kézműves foglalkozások, játszótér és családi programok várják az ide látogatókat. Egy séta a műemlék szobrokkal, vázákkal díszített parkban már önmagában is vonzó program, a kis üzletek, éttermek és kávézók mindig nyitva állnak a vendégek előtt. A negyed nagyobb rendezvényeknek, fesztiváloknak is rendszeresen helyet ad. Az egyetemi negyedben a Bölcsészettudományi Kar bizonyos egységei, a JESZ (Janus Egyetemi Színpad) és a Művészeti Kar találtak új otthonra.
www.zsolnaynegyed.hu

 

 

A Művészeti Kar

 


Pécs kulturális élete mind a zene −, mind a képzőművészet területén országos szempontból is kiemelkedő. Gyűjteményei − Modern Magyar Képtár, Csontváry Múzeum, Martyn Múzeum, Vasarely Múzeum, Amerigo Tot Gyűjtemény, Schaár Erzsébet “Utcája” − városi és magán galériái a XX. századi magyar művészet egyedülállóan teljes bemutatását kínálják. A városban balett − és operatársulat, valamint szimfonikus zenekar is működik, hangversenyélete ugyancsak kiemelkedő jelentőségű. A gazdag művészeti élet és a Pécsett összegyűlt neves képző- és zeneművészek segítették a Művészeti Kar létrejöttét, mely a jogelődök különböző művészeti tanszékeiből 1996-ban alakult meg. Ez az ország egyetlen felsőfokú zenei, képzőművészeti és alkalmazott, illetve médiaművészeti képzést integráltan folytató központja. A város művészeti hagyományai és progresszív kulturális élete, a tudományegyetemi háttér, a város művészegyéniségei meghatározó alapot biztosítanak a minőségi művészképzéshez. Az itt folyó magas fokú oktatás egyedülálló módon, tudományegyetemi közegben biztosítja a művészeti képzés legmagasabb szintjét is − a művészeti doktori képzést. Képzéseinkben helyet kapnak a korszakot meghatározó, művészetet érintő mediális technikák, a zenei- és a vizuális művészeti informatika kutatás programjai is. A kar 500 hallgatójával, 80 oktatójával a város és a régió kulturális életének meghatározó alakítója. Művésztanárai, növendékei rendszeres résztvevői, díjazottjai az ország és Európa művészeti eseményeinek.

 

A Művészeti Kar önálló oktatási, kutatási szervezeti egységei
• Képzőművészeti Intézet
• Zeneművészeti Intézet
• Design és Médiaművészeti Intézet
• Kreatív Kutatási és Kísérleti Központ (K4)

 

 

Képzőművészeti képzés

 
A Festészet, a Szobrászat, a Művészettörténet és Művészetelmélet Tanszék munkáját összefogó Képzőművészeti Intézet számos neves művész közreműködésével jött létre. Oktatási programjaink célja a vizuális kommunikáció terén alkotó szakemberek képzése, olyan művészeké, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek, és reagálni képesek a folyamatosan változó művészeti korszellem kihívásaira. Az oktatás mester- és műteremközpontú, amit szervesen kiegészít a szakok elméleti kurzusainak magas színvonalú, korszerű tudásanyaga. A műtermi munka során a hallgatók a legkülönbözőbb hagyományos és modern technikákat alkalmazva hozzák létre munkáikat. A műtermi gyakorlatok, a külső gyakorlóhelyek, a nyári művésztelepi tevékenység és a tanulmányi kirándulások segítik a szuverén látásmód és a sajátos szemlélet kialakítását. A hallgatók bepillantást nyerhetnek a legújabb művészeti alkalmazásokba is (számítógépes képalkotás, multimédia, fotográfia, videó). További kibontakozási és bizonyítási lehetőség kínálkozik a kiemelkedő képességű hallgatók számára a hazai és nemzetközi pályázatokban való részvétellel. Jelentősnek számít az öt évvel ezelőtt indult pályázati lehetőség hallgatóink számára, akik között a Fundamenta Lakáskassza és az Amadeus Alapítvány közösen egy-egy festő és szobrász nagyalkotói, valamint több kisalkotói ösztöndíjat oszt ki évente. Colin Foster, a Művészeti Kar volt dékánja Tolvaly Ernő Munkácsy Mihály-díjas festőművész, tanszékvezető egyetemi tanárunk emlékére 2010-ben festészeti díjat alapított a kiemelkedően tehetséges festőművész hallgatók támogatására. A kar Hallgatói Önkormányzata és Képzőművészeti Intézete szintén csatlakozott egy-egy díjjal a kezdeményezéshez. 2010 óta minden évben a díjazott munkákból megrendezett kiállítással, a díjak ünnepélyes keretek között történő átadásával emlékeznek oktatók és hallgatók közösen az intézet egykori festő mesterére. Ezen kívül számos logó, plakát, meghívó tervezési pályázaton szerepeltek sikeresen hallgatóink.

 

A Képzőművészeti Intézethez tartozó tanszékek
Festészet Tanszék
Szobrászat Tanszék
Művészettörténet és Művészetelmélet Tanszék

 

OSZTATLAN KÉPZÉSEK (10 félév)
Festőművész szak (Keresztény szakrális művészeti specializáció is indul)
Szobrászművész szak (Keresztény szakrális művészeti specializáció is indul)

 

MESTERKÉPZÉSEK (2 félév)
Képzőművész-tanár

 

 

Zeneművészeti képzés

 

 
Intézetünk művésztanárai – szólistaként vagy neves magyar zenekarok tagjaiként – rendszeres fellépői a hazai és nemzetközi hangversenyéletnek. Kiemelkedő felkészültségű hallgatóink pedig résztvevői a Pannon Filharmonikusok – Pécs zenekari koncertjeinek. A magánénekes hallgatók év végi vizsgaelőadásként a Kodály Központban egy operát mutatnak be. Hangszeres hallgatóink a Pécsi Egyetemi Zenekar és a Zsolnay Wind Orchestra tagjaiként állnak rendszeresen közönség elé.A Pécsi Egyetemi Kórus dr. Lakner Tamás vezényletével ismét nemzetközi megmérettetésen vett részt és Prágában aratott sikert.A Liszt Ferenc Hangversenyterem kiváló akusztikájával, kép- és hangfelvételi lehetőséggel zenekari és kamarakoncertek, konferenciák helyszíne. A Pécsi Egyetemi Zenekar és az intézet hallgatóinak koncertjein kívül olyan neves művészek adtak itt az elmúlt egy évben koncertet illetve mesterkurzust, mint Nobuko Imai, Rivka Golani, Marton Éva, Baráti Kristóf, Bársony Péter, Bogányi Gergely, Várdai István, Eötvös József, Horváth Bence, Bazsinka József, Szokolay Balázs, az új Magyar Kamarazenekar, Drahos Béla és a Budapesti Vonósok. A Zeneművészeti Intézet saját koncertsorozatot indított középiskolások részére, amelyeken a klasszikus zenét próbálja számukra közelebb hozni.Baráti Kristóf Kossuth-díjas hegedűművész és Várdai István Liszt-díjas csellóművész mesterkurzusa Pécsi Zenei Napok elnevezéssel a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetében talált új helyszínre.

 

A Zeneművészeti Intézethez tartozó tanszékek
• Szóló hangszerek Tanszék
• Vonós hangszerek Tanszék
• Fafúvós hangszerek Tanszék
• Rézfúvós- és ütőhangszerek Tanszék
• Zenei Elméleti és Kórus Tanszék
• Magánének és zenekari Tanszék
• Kamarazenei Kabinet

 

OSZTATLAN KÉPZÉSEK (10 félév)
Zenetanár-képzés
   magánének, fagott, fuvola, gitár, gordon, gordonka, harsona, hegedű, klarinét, kürt, mélyhegedű, oboa, orgona, trombita, tuba, ütőhangszer, zongora szakirány                 
   ének-zene tanár – zeneismeret-tanár
   ének-zene tanár – 2. közismereti szak

 

ALAPKÉPZÉSEK (6 félév)
Előadóművészet alapszak (BA)
   klasszikus ének, fagott, fuvola, gitár, gordon, gordonka, harsona, hegedű, klarinét, kürt, mélyhegedű, oboa, orgona, trombita, tuba, ütőhangszer, zongora,     zenekar- és kórusvezető szakirányok
Ének-zene alapszak (BA)    

 

MESTERKÉPZÉSEK (4 félév)
Klasszikus hangszerművész (fuvola, gitár, hegedű, mélyhegedű, zongora szakirányokon)
Klasszikus énekművész (operaének-művész, oratórium- és dalének- művész)
Tanár – ének-zenetanár (MA)  (3 és 5 féléves képzések is hirdetve!)
Kóruskarnagy-művész      
Zenetanár MA képzés
  magánének, fagott, fuvola, gitár, gordon, gordonka, harsona, hegedű, klarinét, kürt, mélyhegedű, oboa, orgona, trombita, tuba, ütőhangszer, zongora, zeneismeret szakirányok

 

MESTERKÉPZÉSEK (2 félév)
• Zeneművész-tanár (fuvola, gitár, hegedű, mélyhegedű, zongora, magánének szakirányok)
 

 

Design és Médiaművészeti Intézet

 

 

Design és Médiaművészeti Intézethezhez tartozó tanszék
• Kerámia Tanszék
• Tervezőgrafika Tanszék
• Elektronikus zenei médiaművész szakirány

 

OSZTATLAN KÉPZÉSEK (10 félév)
Grafikusművész szak                                 
tervezőgrafika szakirány

 

ALAPKÉPZÉSEK (6 félév)
Alkotóművészet és muzikológia alapszak (BA)
   elektronikus zenei médiaművész szakirány
   zeneismeret szakirány
Kerámiatervezés alapszak (BA)

 

MESTERKÉPZÉSEK (4 félév)
Kerámiatervezés mesterszak
Ceramic Design MA (angol nyelvű program)

 

MESTERKÉPZÉSEK (2 félév)
• Design- és vizuálisművészet-tanár

 

Kerámiatervezés BA és MA képzés

A kerámiatervezés szakokon a hallgatók a szilikát anyagok széles skálájával ismerkednek meg, a klasszikus kerámia anyagoktól a betonig. Mindezen anyagok különböző formálási módját (kézműves technikák, design), egyszerű kemencék építését, a szabadtüzű égetési eljárásokat, autonóm plasztikák építését próbálhatják ki. A műterem központú oktatás és a személyre szabott konzultáció lehetőséget ad a tehetség egyéni kibontakoztatására. A kerámiatervezés szak szoros kapcsolatot ápol a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-vel és más külső szakmai gyakorlóhelyekkel.


 

 

Elektronikus zenei médiaművészet BA képzés

 

A karon kezdettől fogva folyik zenei informatika, elektronikus zenei és videós ill. animációsfilm képzés. Jelen szakirány létrehozásának elsődleges célja az volt, hogy az elektronikus zene oktatásán keresztül általánosabb, az új média művészetek több területén alkalmazható speciális tudást és gyakorlatot adjon, ezzel
betöltve azt a vákuumot, mely az elektronikus média művészeti formáinak oktatásában jelenleg az oktatás minden szintjén fennáll. A képzésre azokat várjuk, akik az elektronikus zene iránt érdeklődnek és alkotnak is ezen a területen. A képzés során zömében zenei és technológiai, valamint a társművészetek területén nyernek gyakorlatot. Ajánljuk azoknak, akiket érdekel a hang, a zaj, a csend, és mindezek elektronikus vagy digitális formája. Azoknak, akik számára a hang, kép és mindezek médiuma nem készen kapott, lezárt konstrukció, hanem kísérlet, improvizáció, lehetőség. Tehát azoknak, akiket érdekel a hangművészet, az interakció, a hálózati projektek, a performansz.

 

 

 

Grafikusművész képzés, tervezőgrafika szak osztatlan MA képzés


A tervezőgrafika szakirány 2012 szeptemberében indult a PTE Művészeti Karán. A képzés célja olyan kiválóan felkészült tervezőgrafikus szakemberek képzése, akik klasszikus és korszerű alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli és esztétikai ismeretekkel rendelkeznek. A képzés során a 2D és 3D grafikai tervezés, az analóg és digitális képalkotás ismeretei mellett megismerkednek filmes és animációs technológiákkal is. Mindezek mellett a tervezőgrafika szakirány tematikája, oktatási koncepciója hidat kíván képezni az autonóm és az alkalmazott művészet között, kapcsolatot építeni a képzőművészeti mesterképzés és a tervezőművészeti oktatás világában.

 

 

Design- és vizuálisművészet- tanár

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, felnőttképzésben, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben, a tágan értelmezett vizuális kultúra: iparművészeti, építőművészeti, film-és videóművészeti, képzőművészeti, valamint multimédia képzési ág szakmai tárgyainak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

 

 

Doktori Iskola

 

A PTE Művészeti Kar Doktori Iskolája lehetőséget nyújt a kiemelkedően tehetséges, diplomával rendelkező fiatal képző- és zeneművészek továbbképzésére, akik a Doctor of Liberal Arts (DLA) fokozat megszerzésével mint művész-tanárok részt vehetnek a legmagasabb szintű művészetoktatásban.

 

 

A felvételi vizsgán leendő témavezetőik előtt a magyar és külföldi jelöltek a képzés három évére tervezett kutató-alkotó programmal jelentkeznek. A pécsi képzés erőssége, hogy a kezdetektől nagy hangsúlyt helyez a gyakorlati, szakmai műhelymunkára és az önálló művész-személyiség kialakulására. Ehhez minden támogatást megad a hallgatóknak, beleértve különleges képzőművészeti technológiák és anyagok költségeit, külföldi és itthoni utazások, tanulmányok lehetőségét, szakmai és elméleti kurzusokat. A Pécsi Tudományegyetem intézményi kerete egyedülálló lehetőséget kínál interdiszciplináris kutató-alkotó tevékenységre. A doktoranduszok rendszeresen írásbeli beszámolókkal kísérik megvalósuló munkáik létrejöttét, doktorjelöltként már két nyelvvizsgával rendelkeznek. A hároméves képzést abszolutórium zárja. A doktori fokozat disszertáció benyújtásával, mestermunka kiállítás, mestermunka bemutató rendezésével és mindezeknek vizsgabizottság előtt történő sikeres megvédése után nyerhető el. A fokozatot a Pécsi Tudományegyetem Doktori Bizottsága ítéli oda.

 

 

Művészetterápia szakirányú továbbképzés

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Művészeti Kar közösen indított 2004 februárjában posztgraduális szakirányú továbbképzést, ami Magyarországon első alkalommal biztosít lehetőséget művészetterapeuta képesítés megszerzésére. A felvételhez a segítő foglalkozások (pedagógus, orvos, pszichológus, diplomás egészségügyi szakdolgozó, lelkész, szociális munkás, művész) valamelyikében megszerzett diploma szükséges. A négy féléves képzés során a hallgatók zene- és képzőművészet-terápia szakirányokra specializálódnak. A művészetterápia szakirányú továbbképzést elvégzett szakemberek
művészetterapeutaként helyezkedhetnek el pszichiátriai, rehabilitációs, gyógypedagógiai, geriátriai intézményekben, illetve a prevenció, mentálhigiéné más egyéb területein.

 

Mozgókép- és Előadóművészeti szakirányú továbbképzés

 

Képzéseink indítását a színházi, filmes és média háttérszakmák átfogó képzésének megoldatlansága tette szükségessé. Miközben az ágazatok művészeti foglalkozásainak oktatását a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) elvégzi, a - létszámát tekintve jóval nagyobb, teljesítményét tekintve pedig meghatározó - szakmai háttérbázisok szinte egésze magas szintű szakképzés nélkül működött.
Mivel hazánkban mintegy 100 hivatásos színház (prózai-, zenés-, nyári-, tánc- és gyermekszínház, opera), 30 filmstúdió (évi 40 játék- és TV film, továbbá 300 dokumentum-, tudományos és kisjátékfilm), és számos médium (országos és helyi TV, rádió, Internet-lap stb.) nagyságrendben hat-nyolcezer szakembert foglalkoztat, a minőségi képzés hiánya visszahat a szakmai teljesítményre. A probléma a rendszerváltozás óta eltelt két évtizedben hatványozottan jelentkezik. Színházi, filmes és média körökben régóta közbeszéd tárgya, hogy haladéktalanul szükség lenne egy átfogó, emelt szintű, együttes szakképzési program létrehozására. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara és a Színház és Film Intézet közösen indított képzései ezen űr betöltésére hivatottan jöttek létere.

 

 

FILMKÉSZÍTÉS
Dokumentumfilm-alkotó
Mozgóképalkotó
ELŐADÓ-MŰVÉSZETI MENEDZSMENT
Színpad- és televíziós stage menedzser
Előadó-művészeti műszaki vezető
Előadó-művészeti gazdasági vezető
SZAKÍRÁS
Forgatókönyv- és drámaíró
Mozgókép- és előadóművészeti szakíró, kritikus
DÍSZLETALKOTÁS ÉS HATÁSVILÁGÍTÁS-TERVEZÉS
Díszletfestő
Díszletszobrász
Hatásvilágítás-tervező