Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Könyvajánló: Horváth Dénes - "Teremtő ábrázolás"

Horváth Dénes Gyermekrajz Gyűjteményét a folyamatos rendszerszemléletű elemzéssel és tervezéssel együtt járó rajztanári munkája során

1964 és 1970 között hozta létre. Rajztanárságát alkotótevékenységként élte meg. A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában tanítványai

1964 és 1968 között 10-14 éves, a Pécsi Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolában 1968 és 1971 között 6-14 éves tanulók voltak.

A rajzok és az ábrázoltak közötti kapcsolatok és rejtett hálózatok megértő feltárásához szüksége volt a gyűjteményt az iskoláskor előtti rajzokkal,

firkasorozatokkal kiegészíteni. E munka az emberi szellem matematikai, verbális és képzőművészeti képességei közül a figuratív képesség sajátos

„rajzos" kibontakozá­sának és fejlődésének dokumentuma. A mappák firkákat, firkarajzokat és az iskolai rajzóráinak feladatait tartalmazzák.

A képzőművészet a tér művészete. Horváth Dénes feladatai az adott életkornak megfelelő térábrázolási problémákhoz igazodtak. Szakaszos története

miatt a gyűjtemény sokféle, egy vagy akár többlépcsős vizuális programváltozatot rejt magában, illetve tüzetesebb tanulmányozása során erre indukálja

napjaink rajztanárait is. A Gyermekrajz Gyűjtemény a térábrázolás lehetséges fejlődési folyamatának nyitott rendszerhálózati modellje, így mint a

téráb­rázolás genezise agyermekrajzokban határozódott meg. Az 1215 gyermekrajzot tar­talmazó anyag 13 mappából áll. A rajzok mappalap méretben

(nagy többségében 70 x 50 cm) rendezetten csoportosítottak. A gyermek-rajzok 284 mappalapon vannak feldolgozva, és adatolásuk a gyűjtemény

mappáinak tartalomjegyzékeiben található . 

 

Horváth Dénes: Teremtő ábrázolás - a térábrázolás genezise gyermekrajzokban c. könyve letölthető itt.