Pécsi sikerek a "Tudós tanárok – tanár tudósok” konferencián

Dr. Bredács Alice tanárnő szervezésével mostani és korábbi hallgatóink nagy sikerrel szerepeltek a „Tudós tanárok – tanár tudósok” konferencián, a „Mérés és értékelés a művészeti nevelésben és a műszaki képzésben” szekcióban.

 

A konferencia színhelye: ELTE, Gólyavár

Időpontja: 2016. november 8-9.

A szekció elnöke: Dr. Prof. Kárpáti Andrea volt.

 

Az előadások:

 

Bredács Alice: A mérésben – értékelésben megjelenő folyamatelvűség és modellezés.

Az előadás a kollégák által kidolgozott és alkalmazott „jó gyakorlatok” elméleti kereteit, a jó modellalkotás és a mérési és értékelési rendszerszemléletű stratégiáinak kialakításának szükségességét mutatta be, újszerű mérési és értékelési irányokat mutatva.

 

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda: Térszemléleti formatív és szummatív mérés és értékelés az építőipari középiskolások körében.

Az előadás egy mesteri módon összeállított feladatsoron keresztül mutatta be a térszemlélet formatív és szummatív mérési és értékelési lehetőségeit, rengeteg – a feladatsorra és a tanulói megoldásokra vonatkozó – elemzéssel és reflexióval.

 

Szabó Nóra: Az affektív ráhangolás hatása a kreativitásra. Terepkutatás.

Az előadás az érzelmek és a kreativitás fejlesztésének összehangolásáról és egymást erősítő szerepéről szólt a vizuális nevelésben, és arról, hogy milyen fejlesztési irányokban kíván a továbbiakban kísérletezni a tanítási gyakorlatában a fiatal, pályakezdő oktató és kutatóoktató.

 

Nagy Gyula: Az improvizációs készség fejlesztésének IKT eszközökre épülő módszertana.

Az előadás az IKT eszközök használatának lehetőségeit „élőben” élményszerűen mutatta be, igazolva azt, hogy az IKT eszközhasználat és a hangszeres zene együttes alkalmazása intenzíven segíti a tanulók improvizációs készségeinek és motivációinak fejlődését, és ezek vizsgálatának lehetőségeit.

 

Mindegyik előadást igen nagy elismerés övezte a szekció elnöke és a résztvevők részéről, bizonyítva a PTE MK tanárképzésének és a PMMIK volt mérnöktanár-képzésének magas színvonalát.

 

A decemberben megjelenő részletes konferenciakötet tartalmazni fogja az előadások teljes szövegét.

 

A konferencia programja (pdf)

 

A Szegeden 2016. november 17-19. között megrendezett XVI. Országos Neveléstudományi Konferencián ismét dr. Bredács Alice tanárnő képviselte a Művészeti Kart.