Makovecz Hallgatói Ösztöndíj 2021-22. tavasz

A Makovecz Programot az Innovációs és Technológiai Minisztérium a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (2) bekezdésének f) pontja alapján a külhoni magyar nyelvű felsőoktatás támogatása céljából hirdeti meg.
A magyar-magyar hallgatói mobilitás növelése érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kijelölt határon túli, magyar oktatási nyelvű képzési helyeken biztosít az intézményközi együttműködésekben részképzési lehetőséget legfeljebb 5 hónapos időtartamra.

Az ösztöndíj a jelentkezőt kizárólag a jelentkezésében szereplő, és az Értékelő Bizottság által is javasolt felsőoktatási intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg.

Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a külhoni egyetem látja el.
A külhoni fogadó egyetem személyenként szerződést köt az ösztöndíjasokkal és további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillet ő jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.

Az ösztöndíjnak alapvetően két lehetséges formája van:

  1. Teljes szemeszteres mobilitás, melynek során a pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén minimum 20 kreditpontnak megfelelő tanegységet végez el a fogadó külhoni felsőoktatási intézménynél, melyről a mobilitás végeztével igazolást kell benyújtania a Pécsi Tudományegyetemen;
  2. Rövid távú (1–4 hónapos, ez a fogadó intézménytől függ!) mobilitás, mely lehet óralátogatás, kutatás, könyvtárazás, laboratóriumi vagy terepgyakorlat stb. Fontos megjegyezni, hogy a pályázó tudakozódjon, hogy a választott intézmény lehetővé teszi-e a választott tevékenységet! A rövid távú mobilitás esetén a pályázónak munkatervet kell készítenie, amit egy oktatónak (PTE) támogató aláírásával el kell látnia. A mobilitás végeztével szakmai beszámolót kell készítenie, amit a fogadó intézményben írat alá és benyújt a Pécsi Tudományegyetemen.


FONTOS: a teljes szemeszteres mobilitás előnyt élvez a rövid távúval szemben!
A Programhoz kapcsolódó adatkezelésekről szóló tájékoztatót ITT tekintheti meg.

Jelentkezni 2021. november 30-ig  az online jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével lehetséges.

A PÁLYÁZÁSBÓL KIZÁRÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Nem részesülhetnek támogatásban azok a hallgatók, akik
- A 2021/22-es tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma/Innovációs és Technológiai Minisztérium és a KKM Balassi Intézet más közös pályázata alapján ösztöndíjban vagy tanulmányi támogatásban részesülnek, és/vagy
- Más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülnek.
- Továbbá: azok a hallgatók, akik a mobilitás idejére halasztanak/passziváltatják félévüket.


EGYÉB TUDNIVALÓK (GYIK)

A befogadó intézmény dönti el végső soron, hogy fogadja-e a hallgatót (a féleértések elkerülése végett: lehet sikeres a pályázat, de esetleg a fogadó intézmény nem tudja fogadni a hallgatót)
Az ösztöndíjról, juttatásokról alapvetően a fogadó intézmény dönt; ott érdemes ezekről tájékozódni
Más ösztöndíj, mint kizáró feltétel: itt alapvetően a mobilitási ösztöndíjakról van szó (Erasmus, Erasmus+, Campus Mundi, CEEPUS, ún. miniszteri ösztöndíj stb.)
Több intézményt (maximum hármat) is meg lehet jelölni, fontossági sorrendben
Alapvetően a pályázó szakjához/képzéséhez kapcsolódó pályázatokat tudjuk támogatni

ONLINE JELENTKEZÉSI LAP
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS teljes szövege

https://mobilitas.pte.hu/osztondijak/hallgatoi/makovecz