Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

CAMPUS MUNDI – ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz

A jelenlegi felhívás keretében 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszakban megvalósítandó rövid tanulmányút támogatására lehet pályázni.

A pályázat célja, hogy kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek részt.
A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, intenzív szakmai kurzusra jelentkezhetnek (kivétel nyelvi kurzus), illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt.
A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül.

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:
– mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
– osztatlan képzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
– doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal és a kiutazás időpontjában egy lezárt félévvel rendelkezik; vagy
– doktori képzésen abszolvált, még nem jelentkezett be fokozatszerzési eljárásra, de a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz; vagy
– doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezését elfogadták és a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz;
továbbá:
– a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik vagy fokozatszerzési eljárásban vesz részt a pályázáskor megadott képzésen;
– a munkanyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvvizsgával rendelkezik;
– vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét
 
A pályázat véglegesítésének határideje: 2020. június 30.

Részletes pályázati kiírás: (pdf)
INFORMÁCIÓ, FORRÁS: https://tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-tan...

Határidő: 
2020. június 30. 23:45