Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

CAMPUS MUNDI – külföldi szakmai gyakorlat

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlatuk alatt tanulmányaikhoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe történő kiutazáshoz: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek
A külföldi szakmai gyakorlat időtartama a 2020/2021. tanévi kiutazók esetében legfeljebb 90 nap (az utazási napokon kívül) lehet. Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 90 napnyi időtartam, amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért itthoni tanulmányaiba beszámítanak 15 kreditet.
Európán kívüli célország esetén tanévente legfeljebb 3 hónap időtartam támogatható, és a 15 kredit beszámítása is pályázati feltétel

Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi, konvergencia régióban tanulmányokat folytató és/vagy ott állandó lakhellyel rendelkező hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:
– alap-, mester-, osztatlan képzés, valamint szakirányú továbbképzés esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
– doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik;
– a fogadó intézmény munkanyelvéből/munkanyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);
– Európán kívüli országba történő kiutazás esetén a megpályázott külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért az itthoni tanulmányokba 15 kreditet beszámít a küldő intézmény;
– vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.
 
A pályázat véglegesítésének határideje: 2020. június 30.

Részletes pályázati kiírás: (pdf)
INFORMÁCIÓ, FORRÁS: https://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-g...

Határidő: 
2020. június 30. 23:45