Az Újvidéki Művészeti Akadémia képviselői Pécsett

A szerbiai Újvidéki Egyetem Művészeti Akadémiájának képviselői nemrégiben két igen intenzív napot töltöttek Pécsett. Szerbia egyik legjelentősebb egyetemének komoly együttműködési szándékait jelzi az is, hogy Újvidék Művészeti Akadémiájáról Siniša  Bokan dékán és két helyettese látogattak el a PTE Művészeti Karára a Zsolnay Örökségkezelő Kft. koordinálásával.

 

 Végigjárva a Művészeti Kar kampuszát a művészek számára tagadhatatlanul inspiráló Zsolnay Kulturális Negyed területén, nagyszabású tervekkel ültek tárgyalóasztalhoz, hogy Prof. Dr. Lakner Tamással, a Művészeti Kar dékánjával és Dr. Lengyel Péter oktatási dékánhelyettessel sorra vegyék az együttműködési lehetőségeket.

 

novi sad 2

 

Az Újvidéki Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem között fennálló intézményi szintű megállapodásnak köszönhetően már a második újvidéki hallgató tölt egy szemesztert az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében a Művészeti Karon: a hegedű szakos diákot egy tervezőgrafikus tanuló váltotta fel. Ám a hallgatói és oktatói tanulmányi csereprogramokon túl is számos lehetőség van a kapcsolat elmélyítésére. Az újvidéki Zeneművészeti Akadémia által megrendezett hagyományos fesztivált, az A-Fest-et röviddel a látogatás után tartották idén, melyen a pécsi zeneművész oktatók és hallgatók is felléptek Szerbiában.

 

A pécsi találkozó alkalmával a felek megerősítették, hogy a művészetek minden általuk képviselt és oktatott területét szeretnék bevonni az együttműködésbe. A pécsiek számítanak Újvidék aktív részvételére a Zeneművészeti Intézet által hagyományosan megszervezett szakmai hét keretében 2017-ben, különös tekintettel a kóruszenére. Közös hangversenyek tervezése is megkezdődött; kezdetnek a 200 fős Liszt Teremben gondolkodnak a Zsolnay Negyedben, ám távlati tervként szóba került egy nagyszabású közös produkció színpadra vitele is, melynek helyszíne a Kodály Központ lehetne.

 

A vizuális művészetek területén is számos lehetőség kínálkozik: a Zsolnay Örökségkezelő meghívására bemutatkozó kiállítást terveznek a Kemence Galériában, illetve a Művészeti Kar felajánlására a belvárosban, a Nádor Galériában. Újvidéken minden júniusban készül a hallgatók műveiből kiállítás, melyre a jövőben a pécsi hallgatók is meghívást kapnak, csakúgy, mint az Akadémia által évente meghirdetett nemzetközi fotó- illetve poszter pályázaton való részvételre. Az együttműködés fontos pontja még a hallgatók nyári gyakorlata, alkotótáborokban való részvétel, amelyet szintén csere-alapon terveznek megvalósítani, biztosítva ezzel mindkét fél hallgatói számára a külföldi tapasztalatot.

 

novi sad 3

 

 A közös nyelv, a művészet ereje lehetőséget biztosít arra is, hogy olyan területeken is megtalálják az együttműködési lehetőséget, amelyek esetében az oktatási portfóliókban nincs átfedés a két intézményben. Így például a PTE Művészeti Karának Zeneművészeti Intézete szorgalmazza az újvidéki egyetem táncosaival való együttműködést, meg is állapodtak arról, hogy a májusi pécsi operabemutató az újvidéki intézet táncosainak közreműködésével jön majd létre.

 

A lehetőségek tárháza tehát kifogyhatatlan; a földrajzi közelség, a közös szándék és megannyi közös elképzelés ad biztos alapot a két intézmény hosszú távú együttműködéséhez, melynek megvalósításában a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. is aktív szerepet vállal, erősítve ezzel Újvidék és Pécs testvérvárosi kapcsolatát is.