Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Felvételi a különleges tehetségek osztályába

A PTE MK Zeneművészeti Intézete felvételt hirdet
a KÜLÖNLEGES TEHETSÉGEK OSZTÁLYÁBA.


Pályázhatnak 10-18 éves tanulók, akik a korábbiakban már folytattak hangszeres zenei tanulmányokat.
Pályázni a jelentkezési lap beküldésével lehet, amely letölthető innen.

 

Miért jó a jelentkezőnek?

-       hazai és nemzetközi előadói tapasztalattal rendelkező egyetemi oktatóktól tanulhat
-       szerepelhet a Zeneművészeti Intézet által szervezett hallgatói koncerteken
-       részt vehet a Zeneművészeti Intézet mesterkurzusain és más szakmai rendezvényeken
-       a különleges tehetségek osztályában való részvételéről tanúsítványt kap
-       A Pte MK térítésmentesen biztosítja a főtárgy és zeneelmélet-szolfézs órákat, valamint a PTE MK ZMI-n rendezett kurzusokon és más rendezvényeken való részvételt.

Miért jó a zeneiskolának?
-       a tanuló a zeneiskolai tanulmányaival párhuzamosan járhat a Különleges Tehetségek Osztályába
-       zeneiskolai tanulmányait kiegészítve további hangszeres tudásra tesz szert a tanuló
-       A zeneiskola/középiskola tanulói plusz oktatásban részesülnek, ezért minden olyan fellépésen, versenyen magabiztosabban teljesítenek, ahol a zeneiskolát/középiskolát képviselik.
-       A hangszeres tanárok és oktatók között visszacsatolási lehetőség alakul ki, amely segíti a pedagógust a minősítési fokozatok megszerzésében.


A felvételi során a Zeneművészeti Intézet felvételi meghallgatásra hívja be a pályázókat, erre április második felében kerül sor.  A felvételi anyaga alul található.  Amennyiben olyan tanszakra jelentkezik a tanuló, amelyhez nem tüntettünk fel felvételi követelményeket, a felvételi anyagát egyénileg, a jelentkező életkora és előtanulmányai alapján állapítjuk meg.

A kitöltött jelentkezési lapokat Gothárd Péter címére (gothard.peter@pte.hu) kérjük beküldeni 2018. február 15-ig.

A jelentkezési laphoz kérjük az előadni tervezett művek listáját is csatolni.


A FELVÉTELI MEGHALLGATÁS ANYAGA


Kürt
Etűd: J. F. Gallay III./7. vagy Maxime-Alphonse III./7.
Előadási darabok:
kadenciális versenymű-tétel és
egy eltérő karakterű tétel, vagy
előadási darab

 

Harsona, tuba
- két gyakorlat, etűd (két különböző karakterű)
- egy előadási darab (karakterdarab)
- egy koncert lassú és gyors tétele

 

Trombita
- két etűd (különböző karakterű)
- egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
- egy trombitaverseny lassú és gyors tétele
- egy előadási darab

 

Ütőhangszer:
Kisdob: egy szabadon választott etűd, vagy előadási darab.
Timpani: egy szabadon választott timpani etűd, vagy darab két, három, vagy 4 üstdobon.

dallamhangszer:    
- egy szabadon választott etűd, vagy darab két, vagy négy verővel.
- egy barokk átirat tetszóleges dallamhangszeren (marimba, vibrafon)
set-up:
- egy szabadon választott szóló, vagy zongorakíséretes set-up darab.


Hegedű:
- egy előadási darab
- egy versenymű-tétel
- egy etűd

 

Zongora

10-12 évesek számára:
- egy Bach két- vagy háromszólamú invenció
- egy klasszikus szonáta vagy szonatina két vagy három tétele; ezek közül az első tétel kötelező
- egy romantikus mű
- egy vagy 2 szabadon választott mű
- egy vagy 2 etűd (pl. Czerny, Bertini, stb.)
Az össz-műsoridő minimum 20, maximum 35 perc.

 
13-14 évesek számára:
- egy Bach háromszólamú invenció vagy 1 prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier-ból
- egy klasszikus szonáta két vagy három tétele; ezek közül az első tétel kötelező
- egy romantikus mű
- egy vagy 2 szabadon választott mű
- egy vagy 2 etűd (pl. Czerny, Bertini, Liszt, Chopin stb.)
Az össz-műsoridő minimum 25, maximum 40 perc.

 
15 éves korban vagy afölött:
- egy prelúdium és fúga a Bach Wohltemperiertes Klavier-ból, vagy egy barokk szvit
- egy klasszikus szonáta
- egy romantikus mű
- egy vagy 2 szabadon választott mű
- egy vagy virtuóz 2 etűd (Liszt, Chopin, Cramer, Czerny stb.)
Az össz-műsoridő minimum 30, maximum 45 perc.


A felkészített műsorból ténylegesen előadandó műveket a bizottság megválogathatja, a művek előadását a bizottság megszakíthatja.