Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

TANÁR – ZENETANÁR MA SZAK (4 félév)

A rendkívüli helyzetre tekintettel és a 101/2020 (IV.10.) kormányrendelet alapján a felvételi jelentkezők és a vizsgáztatók biztonsága érdekében a vizsgát személyes jelenlétet mellőző módon kívánjuk lebonyolítani.

A meghirdetett darabokat kép- és hangfelvétel formájában kérjük megküldeni. Ennek feltöltéséről, határidejéről és méretéről a PTE Oktatási Igazgatósága által küldendő levélben találnak a felvételizők információkat.
A felvételen mindenképpen látszania kell a felvételizőnek, aki mondja el nevét, és hogy melyik szakra/ szakokra jelentkezett. A felvételizőnek nem kell egész alakban látszania a képen.
A felvételek kérjük, egy kamerával, vágatlanul, darabonként vegyék fel, nem az egész műsort egyben. Ha egy darab több tételt tartalmaz, az egy felvételre kerüljön.

A felvételi vizsga részei:
- motivációs beszélgetés és
- szakmai ismeretek (főtárgy gyakorlati vizsga)

A vizsgán motivációs beszélgetés helyett egy motivációs levelet kérünk, amelyet szíveskedjen a www.felvi.hu oldalra a Dokumentumok közé feltölteni.
A felvételiző a géppel írt motivációs levében legalább 2000 karakterben fejtse ki az újabb tanári szakképzettség iránti motivációját, a tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatait, elképzeléseit.

Főtárgy gyakorlati vizsga

 

Ének
A felsorolt művekből legalább 15 percnyi zenei felvételt kérünk.
Kérjük, ezen kívül küldjön egy bemutatkozó videót, amelyben a következő a kérdésre ad választ: hol, mit, kinél, hány évig tanult zenélni, miért szeretne PTE Művészeti Karára tanulni, mi a célja az énektanulással?

Követelmények:

 • 1 barokk/preklasszikus dal /oratórium-, mise-, kantáta vagy operaária
 • 1 klasszikus dal / oratórium-, mise-, kantáta vagy operaária
 • 1 romantikus dal / oratórium-, mise-, kantáta vagy operaária
 • 1 20. századi dal /oratórium-, mise-, kantáta vagy operaária
 • 1 Bartók vagy Kodály dal vagy ballada vagy 20-21. századi magyar szerző dala

A dalokat eredeti nyelven, kotta nélkül kell énekelni.

Gordonka

 • 1 tétel Bach szvitjeiből
 • 2 tétel szonáta vagy 1 előadási darab
 • 1 tétel versenymű, lehet zongorakíséret nélkül

A műsor különböző stíluskorszakok darabjait tartalmazza!

Oboa

 • Szabadon választott mű

Klasszikus versenymű, lehet zongorakíséret nélkül.

Klarinét

 • Szabadon választott mű

Klasszikus versenymű, lehet zongorakíséret nélkül

Hegedű

 • 2 tétel Bach partitáiból, vagy szólószonátáiból
 • 1 hegedűverseny saroktétel


Mélyhegedű

 • 2 tétel Bach szóló hegedűre, vagy szóló gordonkára komponált műveiből
 • 1 brácsaverseny saroktétele; klasszikus versenymű esetén nem kötelezően, de lehetőleg kadenciával
 • 1 előadási darab


Gordon

 • 1 virtuóz etűd
 • 1 virtuóz előadási darab
 • 1 szonáta
 • 1 koncert (Bottesini, Koussevitzky)


Trombita

 • egy virtuóz etűd
 • egy barokk szonáta
 • egy trombitaverseny
 • egy előadási darab


Harsona, tuba

 • Barokk szonáta lassú és gyors tétele
 • Klasszikus versenymű első tétele kadenciával
 • Szabadon választott mű


Kürt

 • Egy etűd az alábbiak közül:
 • Maxime-Alphonse: IV/ 4. ,5., 10., 14., 17. V./3, 8., 9.


Előadási darabok:

 • bármelyik Mozart kürtverseny (de az összes tétel) K412, 417,447,495
 • J. Haydn valamelyik kürtversenye, mindkettő D-dúr Hob. VIId/3 és VIId/4
 • R. Strauss Op. 11 kürtverseny
 • F. Strauss C-moll kürtverseny
 • A. Rosetti Esz-dúr kürtverseny


Ütőhangszer

 • 1 barokk dallamhangszeres darab
 • 1 üstdobon előadott darab, vagy etűd
 • 1 kisdobon, vagy set-up-on előadott darab
 • 1 négyverős előadási darab, vagy etűd


Fuvola

 • 1 Mozart fuvolaverseny 1. tétele
 • 1 virtuóz romantikus mű
 • 1 kortárs mű (1960 után íródott)


Fagott

 • Szabadon választott mű
 • Barokk szonáta, vagy versenymű 2 tétele
 • Klasszikus versenymű saroktétele vagy XX. századi mű, versenymű tétele(i)


Zongora

 • 3 különböző stílusú előadási darab


Orgona

 • egy 17. századi orgonamű
 • egy Bach Prelúdium és fúga, vagy Toccata és fúga, vagy Fantázia és fúga (vagy a c-moll Passacaglia)
 • egy nagyobb lélegzetű romantikus orgonamű
 • egy 20. századi vagy kortárs magyar szerző műve


Gitár

 • 2-3 Bach szvittétel
 • 1 virtuóz etűd
 • 2 különböző korból való előadási darab


Motivációs elbeszélgetés

Az adott szakképzettségre irányuló szakmai és motivációs beszélgetésen a jelentkező - a magával hozott egy oldalas vázlat alapján (kb. 10 percben) - kifejti az adott tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatot a felelet megkezdése előtt le kell adni a vizsgabizottságnak. A szóbeli felvételi vizsgán a szakterületi ismereteket, tájékozottságot és a tanári pályára való alkalmasságot egyaránt bizonyítania kell a jelentkezőnek.

Pontszámítás:
- oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont), ehhez kérjük a felsőfokú oklevél mellékletét (Europass) feltölteni a www.felvi.hu "Csatolandó dokumentumok"-hoz
- a főtárgy gyakorlati vizsgán max. 54 pont szerezhető
- többletpontként max. 1 pont számítható be (2. vagy 3. nyelvvizsga/ kiemelt szakmai eredmény)