TANÁR – ZENETANÁR MA SZAK (4 félév)

A felvételi vizsga részei:
- motivációs beszélgetés és
- szakmai ismeretek (főtárgy gyakorlati vizsga)

Főtárgy gyakorlati vizsga

Hegedű
- 2 tétel Bach partitáiból, vagy szólószonátáiból
- 1 hegedűverseny saroktétel

Mélyhegedű
- 2 tétel Bach szóló hegedűre, vagy szóló gordonkára komponált műveiből
- 1 brácsaverseny saroktétele; klasszikus versenymű esetén nem kötelezően, de lehetőleg kadenciával
- 1 előadási darab

Gordonka
- 2 tétel Bach szvitjeiből
- 1 előadási darab
- 2 tétel szonáta
- 1 tétel versenymű
A műsor különböző stíluskorszakok darabjait tartalmazza!

Gordon
1 virtuóz etűd
1 virtuóz előadási darab
1 szonáta
1 koncert (Bottesini, Koussevitzky)

Trombita
- egy virtuóz etűd
- egy barokk szonáta
- egy trombitaverseny
- egy előadási darab

Harsona, tuba
Barokk szonáta lassú és gyors tétele
Klasszikus versenymű első tétele kadenciával
Szabadon választott mű

Kürt
Egy etűd az alábbiak közül:
Maxime-Alphonse: IV/ 4. ,5., 10., 14., 17. V./3, 8., 9.

Előadási darabok:
bármelyik Mozart kürtverseny (de az összes tétel) K412, 417,447,495
J. Haydn valamelyik kürtversenye, mindkettő D-dúr Hob. VIId/3 és VIId/4
R. Strauss Op. 11 kürtverseny
F. Strauss C-moll kürtverseny
A. Rosetti Esz-dúr kürtverseny

Ütőhangszer
- 1 barokk dallamhangszeres darab
- 1 üstdobon előadott darab, vagy etűd
- 1 kisdobon, vagy set-up-on előadott darab
- 1 négyverős előadási darab, vagy etűd

Fuvola
- 1 Mozart fuvolaverseny 1. tétele
- 1 virtuóz romantikus mű
- 1 kortárs mű (1960 után íródott)

Oboa
- Szabadon választott mű
- Barokk szonáta
- Klasszikus versenyművek

Klarinét
- Szabadon választott mű
- Barokk szonáta
- Klasszikus versenymű

Fagott
- Szabadon választott mű
- Barokk szonáta, vagy versenymű 2 tétele
- Klasszikus versenymű saroktétele vagy XX. századi mű, versenymű tétele(i)

Ének
- 5 felvételi vizsgadarab (dal/oratórium- mise- kantáta vagy operaária, melyből legalább 1 oratóriumária és 1 operaária választása kötelező)
- 1 barokk/preklasszikus dal /oratórium-, mise-, kantáta vagy operaária
- 1 klasszikus dal / oratórium-, mise-, kantáta vagy operaária
- 1 romantikus dal / oratórium-, mise-, kantáta vagy operaária
- 1 20. századi dal /oratórium-, mise-, kantáta vagy operaária
- 1 Bartók vagy Kodály dal vagy ballada vagy 20-21. századi magyar szerző dala
A dalokat eredeti nyelven, kotta nélkül kell énekelni.

 

Zongora
- 3 különböző stílusú előadási darab

Orgona
- egy 17. századi orgonamű
- egy Bach Prelúdium és fúga, vagy Toccata és fúga, vagy Fantázia és fúga (vagy a c-moll Passacaglia)
- egy nagyobb lélegzetű romantikus orgonamű
- egy 20. századi vagy kortárs magyar szerző műve

Gitár
- 2-3 Bach szvittétel
- 1 virtuóz etűd
- 2 különböző korból való előadási darab

Motivációs elbeszélgetés

Az adott szakképzettségre irányuló szakmai és motivációs beszélgetésen a jelentkező - a magával hozott egy oldalas vázlat alapján (kb. 10 percben) - kifejti az adott tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatot a felelet megkezdése előtt le kell adni a vizsgabizottságnak. A szóbeli felvételi vizsgán a szakterületi ismereteket, tájékozottságot és a tanári pályára való alkalmasságot egyaránt bizonyítania kell a jelentkezőnek.

Pontszámítás:
- oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont), ehhez kérjük a felsőfokú oklevél mellékletét (Europass) feltölteni a www.felvi.hu "Csatolandó dokumentumok"-hoz
- a főtárgy gyakorlati vizsgán max. 54 pont szerezhető
- többletpontként max. 1 pont számítható be (2. vagy 3. nyelvvizsga/ kiemelt szakmai eredmény)