Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

ZENEISMERET-TANÁR MA (4 félév)

A rendkívüli helyzetre tekintettel és a 101/2020 (IV.10.) kormányrendelet alapján a felvételi jelentkezők és a vizsgáztatók biztonsága érdekében a vizsgát személyes jelenlétet mellőző módon kívánjuk lebonyolítani.


A meghirdetett darabokat kép- és hangfelvétel formájában kérjük megküldeni. Ennek feltöltéséről, határidejéről és méretéről a PTE Oktatási Igazgatósága által küldendő levélben találnak a felvételizők információkat.
A felvételen mindenképpen látszania kell a felvételizőnek, aki mondja el nevét, és hogy melyik szakra/ szakokra jelentkezett. A felvételizőnek nem kell egész alakban látszania a képen.
A felvételek kérjük, egy kamerával, vágatlanul, darabonként vegyék fel, nem az egész műsort egyben. Ha egy darab több tételt tartalmaz, az egy felvételre kerüljön.


Gyakorlati vizsga (írásbeli és szóbeli vizsga)

Írásbeli:

A felvételi vizsga napján megküldött feladatsort írásban kérjük megoldani, és a megadott határidőig visszaküldeni. Az írásbeli feladatok megoldására 4 óra áll rendelkezésre.
Erről a PTE Oktatási Igazgatóság által küldendő levélben pontos tájékoztatást kapnak.
Amennyiben valamilyen technikai probléma lép fel (pl. internetkapcsolat megszakad, lejátszó nem működik), kérjük, telefonon Kovács Szilárd Ferenc tanár urat azonnal hívja fel (a telefonszámot a behívó levélben fogjuk megküldeni).

1.    Reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, vagy romantikus két-, és/vagy háromszólamú részlet (akár régi kulcsokban történő) lejegyzése
2.    20. századi egy-, vagy könnyebb kétszólamú részlet lejegyzése
3.    Reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, vagy romantikus akkordikus zeneirodalmi idézet lejegyzése harmóniákkal (együtt)
4.    Reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, romantikus, vagy 20. századi részlet megadott szempontok alapján történő (nem komplex) elemzése
5.    Romantikus összhangzattan példa kidolgozása négy szólamban megadott fokszámsor vagy számozott basszus alapján.

Szóbeli:

Hozott anyag - videófelvétel küldése
A felvétel kérjük, legyen vágatlan és a felvételiző látsszon rajta, mutatkozzon be!

1. Két különböző stílusú zongorakíséretes dal vagy kórusmű ének-zongorás megszólaltatása, a jelentkező ezeket formailag elemezze és harmóniai értelmezze is.
2. Egy előzetesen megküldött 20. századi egyszólamú idézet kottáról való feléneklése. A kép- és hangfelvételt a megadott helyre kérjük majd feltölteni. Ezt a feladatot a felvételiző 2 nappal a beküldési határidő előtt fogja megkapni.

Zongora – videófelvétel küldése
1.    Egy Bach háromszólamú invenció vagy egy prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier-ból,
2.    Egy bécsi klasszikus szonáta 1. (szonáta-formájú) tétele, vagy egy romantikus vagy egy XX. századi mű.
(A Bach mű fejből játszandó.)

FELVÉTELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE ÉS PONTSZÁMOK:

A felvételi pontok számítása:

Oklevél minősítése: kilencszereződik (max. 45 pont), ehhez kérik a felsőfokú oklevél mellékletét (Europass) feltölteni a www.felvi.hu "Csatolandó dokumentumok"-hoz
Írásbeli vizsga: szolfézs – 14 pont, zeneelmélet – 14 pont
Szóbeli vizsga:
20. századi egyszólamú éneklése  – 7 pont,
ének-zongorás feladatok és elemzéseik – 12 pont,
zongora – 7 pont
Többletpontként max. 1 pont számítható be (2. v. 3. nyelvvizsga/kiemelt szakmai eredmény)