Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

KLASSZIKUS HANGSZERMŰVÉSZ MESTERSZAK (4 szemeszter)

  • GORDONKA SZAKIRÁNY
  • HEGEDŰ SZAKIRÁNY
  • MÉLYHEGEDŰ SZAKIRÁNY
  • ZONGORA SZAKIRÁNY
  • GITÁR SZAKIRÁNY
  • FUVOLA SZAKIRÁNY


A felvételi vizsga típusa: főtárgy gyakorlati vizsga

A rendkívüli helyzetre tekintettel és a 101/2020 (IV.10.) kormányrendelet alapján a felvételi jelentkezők és a vizsgáztatók biztonsága érdekében a vizsgát személyes jelenlétet mellőző módon kívánjuk lebonyolítani.

A meghirdetett darabokat kép- és hangfelvétel formájában kérjük megküldeni. Ennek feltöltéséről, határidejéről és méretéről a PTE Oktatási Igazgatósága által küldendő levélben találnak a felvételizők információkat.
A felvételen mindenképpen látszania kell a felvételizőnek, aki mondja el nevét, és hogy melyik szakra/ szakokra jelentkezett. A felvételizőnek nem kell egész alakban látszania a képen.
A felvételek kérjük, egy kamerával, vágatlanul, darabonként vegyék fel, nem az egész műsort egyben. Ha egy darab több tételt tartalmaz, az egy felvételre kerüljön.

Gordonka
- 1 etűd Popper Hohe Schule des Violoncellspiels, Piatti Caprices, Servais Caprices, Dotzauer, Despai köteteiből választva.
- 2 tétel Johann Sebastian Bach szólószvitjeiből BWV 1007-1012
- 2 versenymű tétel (gyors és lassú) szabadon választott műből

Hegedű:
- egy tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
- egy Paganini-etűd
- 1 hegedűverseny saroktétel (kadenciával), zongorakíséret nélkül

Mélyhegedű:
- egy virtuóz etűd (Vieux, Lukács Pál, Hermann, Göring, stb.)
- koncert - egy tétel (Hindemit, Walton, Vaughan-Williams, stb.) zongorakíséret nélkül
- két tétel Bach szólóhegedűre komponált szonátái vagy partitái közül vagy Bach: Esz-dúr, c-moll, vagy D-dúr csellószvitjéből

Gitár:
- virtuóz etűd
- két vagy három tétel egy Bach-műből
- további két előadási darab az előzőektől eltérő stílusból

Zongora:
- egy prelúdium és fúga (Bach)
- egy bécsi klasszikus szonáta
- egy virtuóz jellegű etűd (Chopin, Liszt, Debussy, Scriabin, Rahmanyinov, Bartók, Stravinsky, Ligeti)
- egy romantikus mű vagy- egy XX. századi mű

Fuvola:
- Carg Elert virtuóz etűd
- J. S. Bach: a_moll szóló szonáta)
- koncert: Mozart D-dúr fuvolaverseny I. tétel zongorakíséret nélkül

Felvételi pontszámok számítása:
- oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont), ehhez kérjük a felsőfokú oklevél mellékletét (Europass) feltölteni a www.felvi.hu "Csatolandó dokumentumok"-hoz
- a főtárgy gyakorlati vizsgán max. 54 pont szerezhető
- többletpontként max. 1 pont számítható be (2. vagy 3. nyelvvizsga/ kiemelt szakmai eredmény)