Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Ének-zene - zeneismeret osztatlan tanári MA (10 szemeszter)

A rendkívüli helyzetre tekintettel és a 101/2020 (IV.10.) kormányrendelet alapján a felvételi jelentkezők és a vizsgáztatók biztonsága érdekében a vizsgát személyes jelenlétet mellőző módon kívánjuk lebonyolítani.


Az egyes feladatokat kép- és hangfelvétel formájában kérjük megküldeni. Ennek feltöltéséről, határidejéről és méretéről a PTE Oktatási Igazgatósága által küldendő levélben találnak a felvételizők információkat.
A felvételen mindenképpen látszania kell a felvételizőnek, aki mondja el nevét, és hogy melyik szakra/ szakokra jelentkezett. A felvételizőnek nem kell egész alakban látszania a képen.
A felvételek kérjük, egy kamerával, vágatlanul, darabonként vegyék fel, nem az egész műsort egyben. Ha egy darab több tételt tartalmaz, az egy felvételre kerüljön


A felvételi vizsga részei:
1. Pályaalkalmassági vizsga – motivációs levél feltöltése a www.felvi.hu felületre
2. Alkalmassági vizsga – a felvételiző alkalmasságáról a gyakorlati vizsga alapján születik döntés
3. Gyakorlati vizsga


1. Pályaalkalmassági vizsga
A vizsgán motivációs beszélgetés helyett egy motivációs levelet kérünk, amelyet szíveskedjen a www.felvi.hu oldalra a Dokumentumok közé feltölteni.
A felvételiző a géppel írt motivációs levében legalább 2000 karakterben fejtse ki a tanári szakképzettség iránti motivációját, a tanári pálya választásának egyéni motívumait, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatait, elképzeléseit.


2. Alkalmassági vizsga - a felvételiző alkalmasságáról a gyakorlati vizsga alapján születik döntés


3. Gyakorlati vizsga

 

Írásbeli:
A felvételi vizsga napján megküldött feladatsort írásban kérjük megoldani, és a megadott határidőig visszaküldeni. Az írásbeli feladatok megoldására 4 óra áll rendelkezésre.
A vizsga napjáról és a feltöltés helyéről a PTE Oktatási Igazgatóság által küldendő levélben pontos tájékoztatást kapnak.
Amennyiben valamilyen technikai probléma lép fel (pl. internetkapcsolat megszakad, lejátszó nem működik), kérjük, telefonon Kovács Szilárd Ferenc tanár urat azonnal hívja fel (a telefonszámot a behívó levélben fogjuk megküldeni).

1. Hallásgyakorlat --> azonos alaphangra épített négyeshangzat-fordítások és oldásaik lejegyzése. Ebben a feladatban kétféle négyeshangzat és fordításaik fordulhatnak elő: domináns szeptimakkord, illetve szűkített szeptimakkord, utóbbi plagális oldással is. Mindkét hangzattípus dúr és moll környezetben is jelentkezhet (az oldásból derül ki). A lexikonállású harmónikák és oldásaik rögzítésén túl a hangnemi értelmezés és fokszámjelölés is a feladat részét képezi. A felvételiző megkapja a kiinduló hangzatok alsó hangját.
2. Kétszólamú imitációs diktandó --> maximum 8-10 ütemes barokk fúgaindítás lejegyzése. A felvételiző megkapja az előjegyzést, az ütemmutatót és a Dux kezdőhangját.
3. Zeneirodalmi idézet lejegyzése --> egy a 18. század második feléből választott 8-12 ütemnyi zenei anyag két szélső szólamának lejegyzése, illetve a rögzített zenei részlet hangnemi értelmezése pontos fokszámjelölésekkel.
4. Egyszólamú 20. századi diktandó
5. Összhangzattan példa kidolgozása négy szólamban megadott fokszámsor alapján.

Szóbeli (portfolió):
Hozott anyag - videófelvétel küldése
A felvétel kérjük, legyen vágatlan és a felvételiző látsszon rajta!
1. Négy zongorakíséretes dal vagy kórusmű ének-zongorás megszólaltatása, a jelentkező ezek közül egyet (ezt szabadon kiválaszthatja) formailag elemezzen és harmóniai értelmezzen is.
2. Egy előzetesen megküldött 20. századi egyszólamú idézet kottáról való feléneklése. A kép- és hangfelvételt a megadott helyre kérjük majd feltölteni. Ezt a feladatot a felvételiző 2 nappal a beküldési határidő előtt fogja megkapni.

Zongora – videófelvétel küldése
1. Egy szabadon választott Bach mű megszólaltatása, legalább a kétszólamú invenciók nehézségi szintjének megfelelő anyag.
2. Egy szabadon választott szonátaformájú bécsi klasszikus szonáta tétel.
A zongoradarabokat kotta nélkül kell megszólaltatni.


FELVÉTELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE ÉS PONTSZÁMOK:

Pályaalkalmassági vizsga értékelése: alkalmas/ nem alkalmas
Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg
A gyakorlati vizsgán max. 100 pont szerezhető, amely négyszereződik.
Ebből:
Írásbeli vizsga: szolfézs – 25 pont, zeneelmélet – 25 pont
Szóbeli vizsga: énekzongorás feladatok megszólaltatása – 20 pont, szabadon választott mű elemzése – 15 pont, előzetesen megkapott 20. századi egyszólamú dallam éneklése – 8 pont, zongora – 7 pont