Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Ének-zene művésztanár – kóruskarnagy-művésztanár

A rendkívüli helyzetre tekintettel és a 101/2020 (IV.10.) kormányrendelet alapján a felvételi jelentkezők és a vizsgáztatók biztonsága érdekében a vizsgát személyes jelenlétet mellőző módon kívánjuk lebonyolítani.


A meghirdetett darabokat kép- és hangfelvétel formájában kérjük megküldeni. Ennek feltöltéséről, határidejéről és méretéről a PTE Oktatási Igazgatósága által küldendő levélben találnak a felvételizők információkat.
A felvételen mindenképpen látszania kell a felvételizőnek, aki mondja el nevét, és hogy melyik szakra/ szakokra jelentkezett. A felvételizőnek nem kell egész alakban látszania a képen.
A felvételek kérjük, egy kamerával, vágatlanul, darabonként vegyék fel, nem az egész műsort egyben. Ha egy darab több tételt tartalmaz, az egy felvételre kerüljön.

A felvételi vizsga részei:
1. Pályaalkalmassági vizsga – motivációs levél feltöltése
2. Alkalmassági vizsga – az alkalmasságot a gyakorlati vizsga alapján ítéljük meg
3. Gyakorlati vizsga – videófelvétel küldése és videó-konferencia


1. Pályaalkalmassági vizsga

A vizsgán motivációs beszélgetés helyett a motivációs levelet kérünk, amelyet szíveskedjen a www.felvi.hu oldalra a Dokumentumok közé feltölteni.
A felvételiző a géppel írt motivációs levében legalább 2000 karakterben fejtse ki a tanári szakképzettség iránti motivációját, a tanári pálya választásának egyéni motívumait, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatait, elképzeléseit.


2. Elméleti-zenei alkalmassági vizsga - az alkalmasságot a gyakorlati vizsga alapján ítéljük meg


3. Gyakorlati vizsga
Írásbeli vizsga (max. 30 pont)
Videó-konferencia keretében egy, a bizottság elénekelt magyar népdal lejegyzése hallás után.

Szóbeli vizsga (max. 30 pont) – videó-konferencia
Lapról olvasás, Bach példatár I. kötetéből (1-100. példából)
Hangközök, hangsorok, hangzatok felismerése, éneklése (dúr, moll, szűkített, bővített hármashangzatok, szeptimakkordok és fordításaik).

Kórusvezénylés (max. 80 pont) - videófelvétel
A bizottság által megküldött hangfelvételre a felvételiző vezényel, az erről készített kép- és hangfelvételt kell megküldenie.

  • Thomas Morley: Though Philomela lost her love
  • F. Mendelssohn: Die Nachtigall (Op.59.No. 4)
  • Kodály Zoltán: Zöld erdőben
  • Bartók Béla: Ne menj el

A felvételizőknek kotta nélkül szükséges ismerni és vezényelni a műveket.

Zongora (max. 30 pont) – videófelvétel

  • Egy kiválasztott zenemű előadását  küldje meg az alábbiak közül.
  • Egy J.S. Bach mű a két, vagy háromszólamú invenciókból.
  • Egy klasszikus szonáta egy tétele.
  • Egy romantikus mű, vagy Bartók darab.


Ének - törölve

Népzene (max. 30 pont) - videófelvétel
kettő  magyar  népdal felvételét küldje meg, egyet parlando rubato és egyet tempo giusto előadásban.

FELVÉTELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE ÉS PONTSZÁMOK:

Pályaalkalmassági vizsga: alkalmas/ nem alkalmas
Az elméleti-zenei alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".- az alkalmasságot a gyakorlati vizsga alapján ítéljük meg
A gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.
Amennyiben a jelentkező pontszáma bármely vizsgatantárgyból 0, úgy felvételi összpontszáma 0.