FELVÉTELIZŐKNEK

A kar 2011-ben költözött a Zsolnay Kulturális Negyedbe, mely európai szintű infrastrukturális feltételeket teremtett jól felszerelt műhelyekkel, oktatóhelyiségekkel és egy kiváló koncertteremmel. Oktatási profilunkban a hagyományos művész szakok – mint a festészet, szobrászat és zenei előadó-művészet – dominálnak. A kor kihívásainak megfelelve portfóliónkba kerültek az alkalmazott művészetek, a kerámia és az alkalmazott grafika, de a mediális művészet egy-egy szegmense is. Nagy jelentőséggel bír a képzőművész-hallgatók képzésében, hogy a város legexponáltabb helyén önálló kiállítóhellyel, a Nádor Galériával rendelkezünk. Az MK könyvtárának gazdag kínálata nélkülözhetetlen képzésünk magas színvonalának fenntartásához: 21 000 könyv, 37 000 nyomtatott zenei dokumentum (kotta), 6100 hangdokumentum, 22 féle kurrens szakfolyóirat segíti munkánkat.
Jól érzékelhető, hogy a gazdasági és társadalmi változások igénylik a művészetek személyiségfejlesztő hatásának érvényesülését. Ennek érdekében a művészetpedagógia, a művészetközvetítés is preferált területté vált, hiszen a zenetanár szakok mellett elindítottuk a képzőművész és design- és vizuálisművészet-tanár szakokat is. Az angol nyelvű kerámiatervezés és négy hangszeres előadóművész(zongora, hegedű, fuvola, gitár) képzésekkel szélesebbre tárhattuk kapuinkat. További terveink közé tartozik a művészeti kurátor, a művészetterápia, és a nemzetközi színtéren is ritkaságnak számító Art and Science szakok akkreditálása.
Karunkon született meg az egyetem jövendő nagy projektjének, a 3D Innovációs Központnak a gondolata. A korszerű fejlesztések, a művészet helyének megtalálása a kreatív ipar területén hatalmas lehetőségeket rejt, melyhez jelentős források szerezhetők. Nem utolsó szempont, hogy hallgatóinknak olyan piacképes diplomát tudjunk adni, mely felülírhatja jelenlegi lehetőségeinket. Karunkra várjuk mindazokat, akik hisznek a művészet teremtő- és emberségmegtartó erejében!
A múlt aranykönyvébe az 1367-ben alapított, Magyarország első egyeteme, a Pécsi Tudományegyetem nagy betűkkel íródott. Európa Kulturális Fővárosainak térképére Pécs kétezer éves  történelmi és kulturális örökségének, valamint jövőjében rejlő lehetőségeinek köszönhetően került fel. Egyetemének ma vezető regionális szerepe van. A tíz fakultás között a Művészeti Kar egyedülálló az országban, hiszen itt egyidejűleg folyik zenei, képzőművészeti, alkalmazott, illetve médiaművészeti képzés. Az 1996-ban megalakult kar nagyrészt a város európai rangú művészeti hagyományaira és kulturális életére épült. Jelentős gyűjtemények, mint a Modern Magyar Képtár, a Zsolnay Múzeum, a Csontváry gyűjtemény, a Vasarely Múzeum, Schaár Erzsébet „Utcája” és galériák kapcsolódnak az egyetemi művészképzés programjaiba. Pécs zenei élete is jelentős: itt található Európa egyik legjobb akusztikájú 1000 fős koncertterme, a Kodály Központ – a Pannon Filharmonikusok otthona – jelentős hangversenyéletével és a Pécsi Nemzeti Színház, operatársulatával. A város kórusmozgalma is híres és figyelemre méltó, s mindez megbízható alapot nyújt az itt folyó művészeti képzéshez. Városunkban alkotó neves képző- és zeneművészek munkássága is érzékeny hatással van a kar rendeltetésszerű és jó színvonalú működéséhez.

OKTATÁSI STRUKTÚRÁNK JELENE ÉS JÖVŐJE
A tudományegyetemi háttér országos viszonylatban is egyedi lehetőségeket nyújt a magas színvonalú képzéshez. A legtehetségesebb hallgatók itt az egyetlen vidéki Művészeti Doktori Iskolában teljesíthetik ki tanulmányaikat. Képzéseinkben helyet kapnak a jelen korszakot meghatározó, a művészetet érintő mediális technikák, a zenei- és vizuális informatikai kutatás programjai is. A pécsi Művészeti Karnak több mint 500 hallgatója és 80 oktatója van. Az egyetemen belül itt a legmagasabb a minősített oktatók aránya, akik nemzetközileg is magasan jegyzettek, 20 kollégánk kapott eddig valamilyen művészeti díjat. Három professor emeritusunk a Kossuth-díj büszke tulajdonosa.
 
 
 
 
Meghirdetett képzések 2022 szeptemberi kezdéssel  (A felvi.hu hivatalos adatai)
 
Egységes szerkezetben találhatóak a Képzőművészeti Intézet, a Zeneművészeti Intézet, a Média- és Alkalmazottművészeti Intézet, a Művészetterápia és a Mozgókép- és Előadóművészeti szakirányú továbbképzések valamint a Doktori Iskola információi.   
       
       
    Alapképzésben, egységes osztatlan képzésben és felsőoktatási szakképzésben meghirdetett képzések
       
    Felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára meghirdetett képzések
       
    Művészetterápia szakirányú továbbképzések
       
      Zenei mentor és gyakorlatvezető tanár felsőfokú szakképzés
       
    Mozgókép- és Előadóművészeti Szakirányú továbbképzések
       
        Doktori képzés (DLA)